Medewerker planning en roosters 1 fte

Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) is één van de 25 veiligheidsregio’s in ons land. Het is een regionaal samenwerkingsverband tussen 18 Gemeenten, Politie, Brandweer en de Geneeskundige Hulpverlenings- organisatie (GHOR). Wij zijn 24/7 onmiddellijk inzetbaar om de burgers en bedrijven in Zuid-Limburg beter te beschermen tegen (gezondheid) risico’s, rampen en crises.

De organisatie omvat het gebied van de 18 gemeenten in Zuid- Limburg met in totaal ruim 600.000 inwoners. Er werken ongeveer 850 mensen, waaronder 550 vrijwilligers.

Voor de komende jaren staan flexibele oplossingen en het verhogen van onze kwaliteit binnen een kleiner budget centraal. Uitdagingen die we alleen aan kunnen met gemotiveerde mensen die in een veilige omgeving het beste uit zichzelf willen en kunnen halen. Dit alles kunnen we bereiken wanneer we ons echt één organisatie voelen. Een organisatie waar naar elkaar geluisterd wordt. Waar eenieder zich veilig voelt om te zeggen wat hij wil en zich vrij voelt bij te dragen wat hij in zich heeft, op basis van competenties en leefregels in plaats van functies.

Ter versterking van het team van het Service Centrum Bedrijfsvoering komen wij graag in contact met enthousiaste kandidaten voor de functie van:

Medewerker planning en roosters 1 fte
OIK schaal 9

Normfunctie medewerker bedrijfsvoering I

Overwegende functiekenmerken:

 • adviseert over beheersmatige en uitvoeringsgerichte aspecten van het werkterrein
 • richt complexe administratie(s) in en beheert deze
 • controleert gegevens op het brede terrein van bedrijfsvoering
 • ondersteunt bij regelingen en adviseert over de uitvoering

Resultaatgebied: Beheer administratie(s) ten behoeve van sector Basiszorg (repressie)

 • richt administratie(s) in
 • stelt aanwijzingen op voor de verwerking en toepassing van gegevens
 • bewaakt de kwaliteit en het overzicht van administraties
 • signaleert knelpunten in planningen en doet verbetervoorstellen
 • adviseert over bedrijfsvoeringaangelegenheden, zoals het voorkomen van verlofstuwmeren, te nemen maatregelen bij (plotseling ziekte), aanvragen voor opleiding en training en verlofaanvragen
 • verzorgt het functioneel applicatiebeheer van de planningssoftware

Resultaatgebied: Gegevensbewerking ten behoeve van sector Basiszorg (repressie)

 • adviseert over de inrichting, inhoud en frequentie van (periodieke) rapportages afgestemd op de doelgroep
 • bewerkt, controleert en analyseert gegevens
 • draagt zorg voor de totstandkoming van (periodieke) rapportages, overzichten en verantwoordingsdocumenten op het gebied van inzet medewerkers, bezetting, verlofvolume, dienstverschuivingen in relatie tot de planning
 • rappelleert over tijdigheid en wijze van aanlevering
 • beoordeelt gegevens op van toepassing zijnde regelgeving (arbeids- en rusttijden)

Resultaatgebied: Regelingen arbeidstijdenwet en CAO ten behoeve van sector Basiszorg (repressie)

 • adviseert over de uitvoering van regelingen en besluiten op het gebied van arbeids- en rusttijden
 • draagt zorg voor de uitvoering van regelingen en besluiten in planningen, toetst dienstroosters aan wet- en regelgeving
 • verstrekt informatie over regelingen en besluiten
 • controleert overwerk
 • het opstellen van de basisjaarroosters die voldoen aan de jaarlijks arbeidsverplichting

Bijzonderheden

 • draagt zorg voor het realiseren van de Operationele Basis Sterkte van de operationele eenheden organisatiebreed.
 • Op dit moment is de medewerker planning en roosters tevens Coördinator van de Multi Functionele Pool (MFP). Momenteel wordt bekeken of dit een blijvend onderdeel zal gaan uitmaken van de functie. Geef daarom in je sollicitatiebrief aan of je aantoonbare ervaring hebt met leidinggeven.

Functie-eisen

 • Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau, een afgeronde HBO opleiding geniet de voorkeur
 • Aantoonbare leidinggevende ervaring heeft een pré
 • Kennis van de ATW/ATB heeft een pré
 • Bereidheid tot het volgen van aanvullende opleidingen
 • Goede mondeling en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Aantoonbare gedragscompetenties: overtuigingskracht, organisatie commitment, taakgericht, samenwerken, plannen en organiseren, zelfstandigheid, veranderingsbereidheid, empathisch vermogen, flexibiliteit, besluitvaardigheid, stressbestendigheid, integriteit en sterk verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je kent de leefregels en bent bereid om de leefregels die ingevoerd zijn zichtbaar uit te dragen

Wat bieden wij

Een uitdagende functie gericht op ontwikkeling in een dynamische multidisciplinaire omgeving waarin je bijdraagt aan de veiligheid van de burgers in de regio Zuid-Limburg. Afhankelijk van ervaring en opleiding bieden wij een passend salaris (schaal 9, maximaal € 3805,- bruto, bij een volledig dienstverband. BRWZL hanteert een aanloopjaar conform arbeidsvoorwaardenregeling BRWZL, derhalve zal inschaling in schaal 8 plaatsvinden). Daarnaast bieden wij 16,8 % Individueel Keuze Budget (IKB: bestaande uit 8% vakantiegeld, 6,5% eindejaarsuitkering, 1,5% levensloopbijdrage en 0,8% bovenwettelijk verlof.

Standplaats kazerne Beek

Heb je interesse?

Laat ons dat uiterlijk 6 mei 2018 schriftelijk weten door je sollicitatiebrief met een recent CV via e-mail te sturen naar de mailbox: P&O@brwzl.nl onder vermelding van ‘vacature medewerker planning en roosters’.

De gesprekken staan gepland op 14 mei as.

Informatie over de inhoud van de functie kan ingewonnen worden bij: Simone Gijsen, kazernechef Beek, tel.nr. 06-50610361.

De selectiecommissie zal bestaan uit Simone Gijsen (kazernechef), Jim Schrijen (specialist registratiesystemen) en Romy Coumans (P&O).

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Beek
Sportlaan 1
6191 XC Beek
088-4507450
Wij gebruiken cookies