Informatiemanager Multi (M/V) 1 FTE

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is één van de 25 veiligheidsregio's in ons land. Het is een regionaal samenwerkingsverband tussen onder andere de 18 gemeenten, Politie, Brandweer en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR).

De Veiligheidsregio is erop gericht om u beter te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises. Gemeenten zijn daar zelf doorgaans te klein voor. Bovendien overschrijdt een ramp of crisis dikwijls een gemeentegrens. Een regionale aanpak is dan effectiever. De partijen binnen de veiligheidsregio oefenen regelmatig samen, verzorgen opleidingen en ontwikkelen plannen voor een veiligere regio. Ernstige incidenten uit het recente verleden maken nog eens extra duidelijk hoe belangrijk dit samenwerken op regioniveau is.

Ons werkgebied in een vogelvlucht

Het werkgebied van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een compact en verstedelijkt gebied van circa 650 vierkante kilometer. Het telt meer dan 600.000 inwoners. Zuid-Limburg onderscheidt zich van de andere regio’s door haar bijzondere ligging. Ze ligt voor 98% ingeklemd tussen België en Duitsland met slechts een smalle verbinding met de rest van Nederland (2%). De regio ligt centraal in de Euregio Maas-Rijn die ruim 3,6 miljoen inwoners heeft. Steden als Aken, Heinsberg, Luik, Tongeren en Hasselt liggen binnen een straal van 20 tot 40 km.

Onze taken: voorkomen, bestrijden en herstellen

De kerntaak van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is om iedereen die in het gebied woont, werkt of verblijft te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises

Wegens het vertrek van de huidige functiehouder zijn wij op zoek naar een:

Informatiemanager Multi (M/V) 1 FTE (36 uren per week)

De Informatiemanager Multi wordt (naar verwachting tot 1 januari 2018) aangestuurd door het directielid van de Veiligheidsdirectie die Informatie Management in portefeuille heeft. Naar verwachting wordt per 1 januari 2018 een Teamleider Veiligheidsbureau benoemd. De functie van Informatiemanager Multi wordt alsdan aangestuurd door betreffende teamleider.

De functie is (tot 1 januari 2018) organisatorisch ondergebracht binnen het Programmabureau Veiligheidsregio Zuid Limburg. Vanaf 1 januari 2018 wordt dit het Veiligheidsbureau Veiligheidsregio Zuid Limburg.

Voor deze functie geldt als normfunctie (HR21) Adviseur II met als kenmerken:

 • Adviseert over en ontwikkelt beleid op meerdere complexe en brede vakgebieden op concern- en breder managementniveau.
 • Zorgt voor organisatie brede afstemming en samenhang ten aanzien van vraagstukken en processen die strategisch dan wel tactisch van aard zijn
 • Zorgt voor de uitvoering en implementatie van multidisciplinaire vraagstukken en processen 

Functie informatie:

Als Beleidsontwikkelaar verantwoordelijk voor de implementatie daar waar sprake is van effect op het gebied van Rampenbestrijding en Crisisbeheersing wo:

 • Verantwoordelijk voor het maken van een vertaalslag van landelijk beleid naar regionaal beleid
 • Vertegenwoordigt de veiligheidsregio op regionaal en nationaal niveau in de diverse overleggremia en bij de diverse kennis instituten.
 • Bevordert de toegankelijkheid van het netwerk en zorgt voor kennisoverdracht naar betrokkenen.

Als Beleidsadviseur met name verantwoordelijk voor:

 • De vertaling van de kennis van de Business Intelligence naar het Multi domein
 • Het vorm en inhoud geven van het programma operationele informatievoorziening in de ‘koude’ situatie (preparatie) binnen het Multi domein.
 • Het hebben van een natuurlijke ‘antenne’ voor detecteren van operationele informatie behoefte en weet deze om te zetten in praktisch bruikbare processen en procedures binnen het Multi domein.
 • Vertaling van het functioneel ontwerp naar technisch ontwerp
 • Het aandragen van verbetervoorstellen op het gebied van optimaal gebruik van informatie structuren/voorziening (architectuur) en bewaken van de totale samenhang in de informatievoorziening
 • Het onderdeel informatie (privacy)beveiliging binnen het Multi domein
 • Het vervullen van de rol van gesprekspartner voor de Multi organisaties

Als Bindende kracht binnen de Veiligheidsregio Verantwoordelijk voor:

 • Multidisciplinaire georiënteerdheid
 • Het met elkaar verbinden van de partijen binnen het Multi domein op het onderdeel operationele informatie voorziening.

Als Manager verantwoordelijk voor:

 • Ondersteuning, advisering en rapporteren aan de Teamleider Veiligheidsbureau (tot het moment dat deze functionaris benoemd is, aan het directielid van de Veiligheidsdirectie verantwoordelijk voor Informatie management)
 • Opstellen van jaarplannen en projectplannen

Selectie vereisten:

 • Bij voorkeur in het bezit van een afgeronde Academische master opleiding, bij voorkeur op het gebied van informatiemanagement of informatiekunde, of aantoonbaar Academisch werk-/denkniveau.
 • Een aantal jaren relevante werkervaring
 • Ervaring met werken in een (multi) omgeving waar sprake kan zijn van verschillende/ tegenstrijdige belangen.

Aantoonbaar beschikken over de volgende competenties:

 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Organisatiesensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Resultaatgericht
 • Verbindend
 • Creatief en innovatief
 • Veranderingsgericht

Wat bieden wij:

Inschaling vindt plaats, afhankelijk van opleiding en ervaring, in maximaal schaal 12 (maximum salarisbedrag € 5.384,- bij een voltijds dienstverband).

Voor het dienstverband zijn de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van Veiligheidsregio Zuid-Limburg (onderdeel Brandweer en Programmabureau) van toepassing.
Standplaats: dient nog nader bepaald te worden, de verwachting is dat de standplaats het MCC gebouw te Maastricht wordt.

Selectieprocedure:

Uw sollicitatiebrief met CV kunt u uiterlijk tot en met 26 maart 2017 richten aan:
P&O@brwzl.nl,  onder vermelding van vacature Informatiemanager Multi. Selectie zal plaatsvinden via briefselectie, gesprekken en eventueel een assessment.

De selectiecommissie bestaat uit :

 • Marlies Goldsmits-Brouns, Portefeuillehouder in Veiligheidsdirectie Zuid-Limburg
 • Gerard van Klaveren, Algemeen Directeur Brandweer Zuid-Limburg
 • Anneleen van Beek, Informatiemanager Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Manon Weijts, teamleider afdeling P&O Brandweer Zuid Limburg

De selectiegesprekken zijn gepland op 5 april 2017 te Sittard vanaf 13.00 uur (indien nodig doorlopend tot in de avonduren)

De briefselectie vindt plaats op 29 maart 2017

In deze selectieprocedure hebben medewerkers met een aanstelling bij de Veiligheidsregio ZL bij geschiktheid een voorrangspositie.

Contact:

Met vragen over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met:
Marlies Goldsmits-Brouns 06-10906156 of
Gerard van Klaveren 06-50203339

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Delen