Specialist risico en veiligheid I

BRANDWEER ZUID-LIMBURG

GELIJKTIJDIG IN- EN EXTERNE VACATURE

Onder het motto "Uw veiligheid voorop" levert de Brandweer Zuid- Limburg (BRWZL) een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in de regio. De organisatie omvat het gebied van de 18 gemeenten in Zuid- Limburg met in totaal ruim 600.000 inwoners. De Brandweer Zuid- Limburg zorgt voor de coördinatie en voorbereiding van de rampenbestrijding en werkt nauw samen met de Politie Limburg Zuid en de GGD Zuid- Limburg. Daarnaast is de Brandweer Zuid- Limburg verantwoordelijk voor de brandweeropleidingen en de instandhouding van de alarmcentrale. Er werken ongeveer 850 mensen, waaronder 550 vrijwilligers.

Voor de komende jaren staan flexibele oplossingen en het verhogen van onze kwaliteit binnen een onder druk staand budget centraal. Uitdagingen die we alleen aankunnen met gemotiveerde mensen die in een veilige omgeving het beste uit zichzelf willen en kunnen halen.

In verband met deze doorontwikkeling zijn we binnen het team Risicomanagement op zoek naar een:

Specialist Risico en Veiligheid I (m/v)

 (1 fte)

Het team Risicomanagement omvat de taakvelden Fire Safety Engineering, Industriële Veiligheid, Pro-Actie en Rampenbestrijding en Crisisbeheersing. Deze taakvelden zijn samengebracht in één team vanwege de overlap en aansluiting van de domeinen en de mogelijkheden die dat oplevert om elkaar te versterken.

Deze vacature richt zich op het taakveld Industriële Veiligheid.

In het bewaken van de industriële veiligheid hebben de medewerkers van het taakveld Industriële veiligheid een belangrijke taak. Zij houden toezicht op de naleving van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo). Dit toezicht houdt in dat er samen met de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het bevoegd gezag Wet Milieubeheer, Brzo inspecties doorgevoerd worden. Daarnaast ligt de aanwijzing bedrijfsbrandweren en het toezicht op de navolging van de aanwijzing, binnen het taakveld van de afdeling Industriële Veiligheid. Als secundaire taak heeft de afdeling Industriële Veiligheid een adviestaak bij het verlenen van omgevingsgunningen in het kader van de Externe Veiligheidswetgeving. Daarnaast dienen de medewerkers van deze afdeling als adviseur van de eigen organisatie ten aanzien van onder andere de operationele voorbereiding op incidenten bij bedrijven, die vallen onder Brzo en Bevi (besluit externe veiligheid inrichtingen), en het adviseren van ons eigen management omtrent de uitvoering van de Brzo taken.

Overwegende functiekenmerken:

 • adviseert over en ontwikkelt beleid op meerdere samenhangende vakgebieden
 • adviseert over vraagstukken en processen die tactisch van aard zijn en die worden gestuurd door beleidsmatige keuzes binnen het vakgebied
 • zorgt voor de uitvoering en implementatie van multidisciplinaire vraagstukken en processen

Advies risico en veiligheid

 • adviseert over risico’s, risicopreventie en –bestrijding in relatie tot industriële veiligheid en externe veiligheid;
 • signaleert risico´s, verbeter- en/of knelpunten en verricht intern onderzoek;
 • initieert, formuleert en operationaliseert (meer-)jaarprogramma´s, projecten en plannen;
 • implementeert en operationaliseert beleids- en beheerinstrumenten, kaders en programma’s ter optimalisering van organisatiesturing en bedrijfsvoering;
 • stelt rapportages op, zoekt draagvlak voor verandering en presenteert analyses en conclusies;
 • toetst en evalueert de naleving van kaders, richtlijnen en regelgeving middels Brzo inspecties;
 • draagt bij aan de uitvoering van de wet veiligheidsregio’s in Zuid-Limburg.

Beleidsontwikkeling risico en veiligheid

 • signaleert, volgt en evalueert ontwikkelingen en verricht onderzoek, waaronder incidentonderzoeken;
 • vertaalt ontwikkelingen in voorstellen en programma´s, zoekt draagvlak voor strategieën en presenteert effecten en beleidsdoelstellingen;
 • ontwikkelt beleids- en beheersinstrumenten ter implementatie en uitvoering;
 • verzorgt afstemming en evaluatie op doeltreffendheid en doelmatigheid;
 • levert een bijdrage aan rampenbestrijdingsplannen en multidisciplinaire coördinatieplannen;
 • levert een bijdrage aan de beleidsvoorbereiding Externe Veiligheid en Industriële Veiligheid.

Procesbewaking en regie

 • bewaakt en bevordert de samenhang met betrekking tot de toepassing van instrumenten en beleid op het gebied van risico en veiligheid;
 • stuurt op en draagt zorg voor de totstandkoming en realisatie van plannen, projecten en programma’s;
 • draagt zorg voor voorlichting en communicatie inzake de ontwikkeling en uitvoering van plannen, projecten en programma´s.

Relatiebeheer

 • onderhoudt contacten met partijen/belanghebbenden en zorgt voor afstemming;
 • bewaakt en beheert contracten met partijen/belanghebbenden;
 • creëert draagvlak voor beleid.

Bijzonderheden

 • draagt zorg voor de controle, het toezicht en de handhaving BRZO en uitvoering van de taken voortvloeiend uit de Wet Veiligheidsregio’s;
 • inzetbaar in Piketfunctie Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS).

Functie-eisen:

 • een HBO/WO diploma Chemische Technologie, Milieukunde of Analytische Chemie (of vergelijkbaar);
 • ervaring in een vergelijkbare functie is een pré;
 • bereidheid tot het volgen van de Opleiding Specialist Risico en Veiligheid, specialist industriële veiligheid en opleiding t.b.v. de piketfunctie AGS;
 • goede communicatieve vaardigheden gericht op het maken van verbinding zowel intern als extern gericht;
 • in staat om integraal te denken en handelen;
 • gedragscompetenties: analytisch ingesteld, groot incasseringsvermogen, flexibel, veranderingsbereidheid, integriteit, teamgeest, stressbestendigheid, klant/service gerichtheid, accuraat, vasthoudend, creatief en oplossingsgericht;
 • wonend in of directe nabijheid van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Wat bieden wij:

 • een dynamische functie in een plezierige werkomgeving met veel in- en externe contacten;
 • inschaling vindt plaats, afhankelijk van opleiding en ervaring, in maximaal schaal 11 (maximum salaris € 4740,-- bij een fulltime aanstelling);
 • piketvergoeding op basis van de geldende piketregeling in salarisschaal 10 CAR-UWO.

Selectieprocedure:

De werving en selectie van geschikte kandidaten wordt gebaseerd op het werving en selectiebeleid van Brandweer Zuid-Limburg.

In verband met de specialistische opleidingseis, wordt voor deze vacature gelijktijdig in- en extern geworven. Echter, in de selectieprocedure hebben medewerkers met een aanstelling bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg bij geschiktheid een voorrangspositie.

Selectie zal plaatsvinden middels briefselectie, selectiegesprekken en een competentie profiel analyse bij een extern bureau. Daarnaast is een medische keuring onderdeel van het aanstellingstraject.

Je sollicitatiebrief met CV kun je vóór 4 augustus 2017 richten aan: Brandweer Zuid-Limburg, t.a.v. de heer J. Botterweg, per adres Postbus 35, 6269 ZG Margraten of per e-mail P&O@brwzl.nl onder vermelding van "Vacature Specialist Risico en Veiligheid I".

Contact:

Met vragen over de procedure kun je contact opnemen met: Adviseur P&O, Aniek Pijls via a.pijls @brwzl.nl / 06-38150089.

Met vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met: Sectorhoofd Ontwikkeling & Expertise, de heer J. Botterweg via j.botterweg@brwzl.nl / 06-50281094.

- Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld -

Maastricht-Noord
Willem Alexanderweg 101
6222 NB Maastricht
088-4507450

Delen