De organisatie

Onder het moto "Uw veiligheid voorop" levert de Brandweer Zuid-Limburg een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in de regio. De organisatie omvat het gebied van de 16 gemeenten in Zuid-Limburg met circa 600.000 inwoners. De Brandweer Zuid-Limburg blust branden, bestrijdt ongevallen met gevaarlijke stoffen, bevrijdt verkeersslachtoffers uit voertuigen en nog veel meer. Er werken ruim 800 mensen, waaronder ca. 550 vrijwilligers.

Eén korps

Op 18 december 2007 ondertekende de veiligheidsregio Zuid-Limburg een convenant met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met als doel de rampenbestrijding en crisisbeheersing te verbeteren en regionaal te organiseren.
Nauwelijks 2 jaar later, op 1 januari 2009,  zijn alle afzonderlijke brandweerkorpsen in de regio Zuid-Limburg onder leiding van één regionaal brandweercommandant samengevoegd tot de Brandweer Zuid-Limburg. Alle brandweermensen (beroepskrachten en vrijwilligers) zijn in dienst van de Brandweer Zuid-Limburg en ook het materieel (kazernes, brandweerwagens, uitrusting) is in beheer van de nieuwe organisatie.
De Brandweer Zuid-Limburg valt vanaf 1 januari 2009 dus niet meer onder de gemeenten, maar functioneert als een zelfstandige organisatie.

Delen