Wat betekent code rood van de natuurbrandthermometer en wat kunt u doen?

 • Natuurgebieden in Zuid-Limburg
 • 21 juni 2017

Sinds vanmiddag staat de natuurbrandthermometer van Zuid-Limburg op rood. Door de aanhoudende hoge temperaturen en het uitblijven van regen zijn de Zuid-Limburgse natuurgebieden extreem droog, waardoor het gevaar op een natuurbrand zeer groot is.

Waar is de actuele kleurcode te vinden?

Op de website van Brandweer Zuid-Limburg staat altijd de actuele kleurcode weergegeven. In het topmenu van de homepage is door te klikken naar deze pagina. De code kan donkergroen, groen, geel, oranje of rood zijn.

Voor welke gebieden geldt dit?

De code van de natuurbrandthermometer wordt bepaald door de mate van droogte op de Brunssummerheide en Schinveldse Bossen. Hier zijn naast loofbomen ook veel dennenbomen en heide te vinden, waardoor het risico op natuurbrand in onze regio het grootst is in deze natuurgebieden. Daarnaast is het voor Zuid-Limburgse begrippen het meest uitgestrekte natuurgebied.

Hoe komt de code tot stand?

De beheerder van de Brunssummerheide en Schinveldse bossen is Natuurmonumenten. Deze vereniging houdt de toestand van de natuurgebieden nauw in de gaten en adviseert aan Brandweer Zuid-Limburg wanneer de natuurbrandthermometer gewijzigd moet worden. Brandweer Zuid-Limburg neemt dit advies altijd over.

Wat betekent dit voor Brandweer Zuid-Limburg?

De fase van de natuurbrandthermometer bepaalt hoeveel en welke voertuigen er gaan uitrukken indien er een brandmelding is op de Brunssummerheide of Schinveldse Bossen. Hoe hoger de codering, des te meer blusvoertuigen gaan er meteen naar de brand toe. Bij code groen gaat er één blusvoertuig rijden en dat loopt op tot vier blusvoertuigen bij code rood. Elk voertuig heeft 2500 liter water aan boord. Omdat er weinig bluswater aanwezig is in de natuurgebieden, wordt er vanaf code geel ook een extra voertuig meegestuurd met een grotere hoeveelheid water (10.000 liter).

De alarmering van meer voertuigen voor de Brunssummerheide en Schinveldse Bossen gaat bij een hogere code automatisch. Voor andere natuurgebieden in Zuid-Limburg geldt echter ook dat de meldkamer bij een hogere codering meer voertuigen naar de brand toe zal sturen.

Wat is de belangrijkste oorzaak van natuurbranden?

Zeventig procent van alle natuurbranden ontstaan door menselijk gedrag. Een sigarettenpeuk, zwerfafval of auto's kunnen de oorzaak zijn van natuurbranden. 

Wat kunt u doen?

 • Let op waar u uw auto neerzet. Een uitlaat en katalysator kunnen heet worden en bij parkeren in hoog, droog gras kan het een natuurbrand veroorzaken.
 • Rook niet in natuurgebieden en maak geen gebruik van barbecues, kampvuren, vuurkorven of ander open vuur.
 • Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Afval, zoals bijvoorbeeld een glazen fles, kan de oorzaak zijn van brand. Een glazen fles waar de zon op schijnt, kan als vergrootglas werken en droge planten of gras in brand krijgen.
 • Parkeer niet op bospaden of toegangswegen. In geval van brand moeten brandweervoertuigen vrij baan hebben.

Wat moet u doen als er toch brand uitbreekt?

 • Blijf kalm.
 • Probeer niet zelf de brand te blussen.
 • Vlucht naar een veilige plaats: de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom.
 • Loop niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de vuurhaard. De kans dat de brand u inhaalt of insluit, is dan het kleinst.
 • Bel 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk door waar u zich bevindt. Een hulpmiddel daarbij kunnen wandel- of fietsroutes of ruiterpaden zijn.

 

Delen