Resultaten belevingsonderzoek brandweer bekend

  • Sittard
  • 18 oktober 2017

In juni is, in opdracht van het Veiligheidsberaad, een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van repressieve brandweermensen over ontwikkelingen in hun werk en in de brandweerorganisatie. Het is voor het eerst dat een dergelijk onderzoek is uitgevoerd. Hiervoor is aan alle brandweermensen in Nederland gevraagd een vragenlijst in te vullen. De resultaten hiervan zijn nu bekend.

Totstandkoming onderzoek
Vakbonden, vakvereniging en Veiligheidsberaad van burgemeesters hebben samen opgetrokken bij dit onafhankelijke onderzoek. Dat is zeer waardevol. In het onderzoek wordt aandacht besteed aan thema’s zoals betrokkenheid, regelruimte, verhouding medewerkers en leiding en ervaringen met uitruk op maat. De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in een landelijk beeld en in 25 regionale rapportages. Op de website van Brandweer Nederland (www.brandweer.nl) kunt u de landelijke rapportage terugvinden.

Uitkomsten voor de Brandweer Zuid-Limburg
Bijna 700 repressieve brandweermensen uit Zuid-Limburg is gevraagd de enquête in te vullen. Uiteindelijk hebben 320 medewerkers hier gehoor aan gegeven. De volledige rapportage van de Brandweer Zuid-Limburg staat hier.

Uit de cijfers komt onder andere naar voren dat een ruime meerderheid van de medewerkers er trots op is om bij de brandweer te werken. Op de vraag: “Hoe tevreden bent u met uw werk bij de brandweer? “, werd een gemiddeld rapportcijfer van een 7 gegeven. Wel ervaart men een grote afstand tussen het hoger management en de werkvloer; terwijl ook de werkdruk door veel mensen als hoog ervaren wordt.

De kwaliteit van de brandweeroefeningen wordt door veel medewerkers niet als voldoende hoog ervaren, terwijl men tevreden is over de kwaliteit van het materieel. Medewerkers vinden verder dat de brandweer er voor moet zorgen om een aantrekkelijke organisatie te blijven voor vrijwilligers. Brandweermensen in Zuid-Limburg vinden hun werk belangrijk en doen dit graag. Ze krijgen hiervoor ook veel waardering van vrienden en familie.

Hoe verder ?
De afgelopen jaren zijn er veel veranderingen op de brandweer afgekomen. Er is geregionaliseerd en er is bezuinigd. Er is veel verbeterd, maar er zijn ook dingen minder goed gegaan. Dat heeft effect gehad op het personeel. De directie gaat met de uitkomsten van dit onderzoek graag het gesprek aan met de medewerkers, de Ondernemingsraad en het bestuur.

Delen