Dag vier; brand Cannerberg

  • Kanne
  • 23 juli 2017

De situatie bij de brand in de grotten van Kanne (Cannerberg) blijft onveranderd; 'het opgeslagen hooi en stro gecontroleerd laten uitbranden'.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft luchtmetingen verricht en de gegevens geanalyseerd. In de rook zitten verhoogde concentraties, maar deze liggen binnen de toegestane normen. Langdurig verblijf in de rook kan mogelijk leiden tot irritaties (luchtwegen, ogen). Advies blijft dan ook: blijf uit de rook, sluit ramen, deuren en zet de ventilatie af.

De brandweer heeft in de ingangen van de grot aan de Muizenberg in Kanne, waterschilden geplaatst. Om zo de overlast van de rook te beperken voor de woningen aan de overzijde.

De luchtkwaliteit in Kanne en in de woningen aan de Muizenberg, wordt door de Belgische brandweer gemonitord.

Delen