Brand grotten Cannerberg - update 26-07-17

  • Kanne / Maastricht
  • 26 juli 2017

Vanochtend is de brandweer begonnen met het transporteren van het hooi en stro uit de grotten van de Cannerberg. Tijdens de inzet inspecteert de geoloog voortdurend de staat van de grot en voor de hulpverleners zijn diverse voorzorgsmaatregelen getroffen. Dit om een zo veilig mogelijke werksituatie te creëren. Tot dusver verloopt de actie voorspoedig.

Het transporteren van het hooi en stro levert rookoverlast op voor de directe omgeving. De gemeente Riemst heeft daarom besloten om de bewoners van 7 woningen een alternatieve verblijfplaats aan te bieden.
De brandweerinzet kan nog enkele dagen duren en gedurende deze periode adviseert de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (België) om tijdelijk elders te verblijven.

Gedurende de actie wordt de luchtkwaliteit voortdurend gemonitord. De resultaten van de metingen vallen binnen de normen.

De brandweer werkt vannacht door. Dat kan betekenen dat de omgeving last kan blijven houden van de rook. ​Het advies is om bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Delen