Brand grotten Cannerberg - update 25-07-17

  • Kanne / Maastricht
  • 25 juli 2017

De gisteravond aangebrachte dekzeilen hebben een gunstig effect gehad op de rookoverlast voor de directe omgeving.

De verkenning die gistermiddag is uitgevoerd heeft het beeld opgeleverd dat de pilaren in de grot dusdanig stabiel zijn dat totale instorting niet aan de orde is. Het risico op vallende brokstukken is echter wel aanwezig. Het gaat hierbij om brokstukken tussen de 1 en 500 kg.

Vandaag wordt verder overleg gepleegd over de bestrijding van de brand. Een mogelijke optie die onderzocht wordt is het naar buiten transporteren van het hooi en de stro om het daar uit elkaar te trekken en af te blussen.

Bekeken wordt of deze optie uitgevoerd kan worden op een manier waarbij het risico voor de hulpverleners zo klein mogelijk wordt gehouden.

Delen