Brand grotten Cannerberg - update 24-07-17

  • Kanne / Maastricht
  • 24 juli 2017

De brandweer sluit vanavond de ingangen van de grotten in de Cannerberg langs de Muizenberg in Kanne af met dekzeilen. Doel is om de rookoverlast voor de direct omwonenden te verminderen. Morgenochtend wordt opnieuw bekeken of er andere opties mogelijk zijn, buiten gecontroleerd laten uitbranden.

Vanaf het moment dat de ingangen zijn afgedekt met een dekzeil zal het waterscherm voorlopig niet worden ingezet.

Eerder op de dag heeft de brandweer een krachtige tunnelventilator ingezet om zuurstof in de gangen te blazen, om zo de vuurhaard aan te wakkeren en het brandprocces te versnellen. Dit heeft niet het gewenste effect gehad. De tunnelventilator zal nu mede worden ingezet om de rookoverlast voor de direct omwonenden te verminderen.

In de loop van de dag is er contact geweest met de Nederlandse en Belgische defensie over de mogelijke inzet van materieel dat bestendig is tegen vallende brokstukken. Ze waren niet in staat om het gevraagde materieel te leveren vanwege de afmetingen die geschikt zijn om de grot binnen te gaan.

Daarnaast is een geoloog samen met enkele leden van de brandweer op verkenning geweest in de grot om de stabiliteit na te gaan. De bevindingen worden op dit moment besproken en geanalyseerd. Op basis van deze bevindingen zal morgen worden bekeken of er nog een alternatief scenario mogelijk is. Tot dan blijft gecontroleerd uitbranden de enige optie.

De Belgische brandweer heeft vanmiddag ook de luchtkwaliteit gemeten in de woningen langs de Muizenberg. Hierbij zijn geen verhoogde CO (koolmonoxide) waarden vastgesteld. 

 

Delen