Hoofd Officier van Dienst Brandweer

Uitdaging

Bij een ongeval met mogelijke verstrekkende gevolgen zoals een ramp of zwaar ongeval zullen veel activiteiten tegelijkertijd plaats moeten vinden. In de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) is vastgelegd hoe het functioneren van de parate diensten en het bestuur verandert vanuit de dagelijkse situatie naar een situatie wanneer een ramp of een zwaar ongeval bestreden moet worden. Dit wordt “opschalen” genoemd.

Binnen de operationele crisisorganisatie is de Leider van het Commando Plaats Incident (COPI) gepositioneerd tussen de Operationeel Leider en de CoPI-leden. De HOVD is bij het regulier repressief brandweeroptreden bij incidenten waarvoor hij is gealarmeerd eind-verantwoordelijk voor de bestrijding van het incident. Hij zal in een GRIP 0-situatie de monodisciplinaire leiding op zich moeten nemen of als klankbord voor de reeds ingezette Officier van Dienst Brandweer (OVDB) optreden.

Bij grootschalig (multidisciplinair) optreden kan de HOVD één van de drie volgende rollen vervullen; Taakcommandant Brandweerzorg, Algemeen Commandant Brandweerzorg of multidisciplinair als Leider CoPI.

Wie zoeken wij

Je beschikt over het diploma HOVD (of het diploma hoofdbrandmeester) en het diploma brandweerchauffeur lichte voertuigen. Indien je niet beschikt over het HOVD diploma (of gelijkwaardig), dan ben je bereid de leergang HOVD te volgen. Je dient dan te beschikken over een hbo diploma en minimaal vijf jaar ervaring als OVD bij de brandweer.

Je bent per piketdienst 24x7 uren aaneengesloten bereikbaar en beschikbaar. Er geldt een woon/verblijfsverplichting om te kunnen voldoen aan de opkomsttijd conform het Besluit personeel veiligheidsregio’s en het Regionaal Zeeuws Crisisplan.

Je bent stressbestendig en beschikt daarbij over aansturende kwaliteiten. Je handelt rustig en weet steeds de situatie terug te brengen tot de kern. Je kent het bestuurlijke krachtenveld en betrekt deze bij het vertalen van operationele kwesties naar beleidsmatige context. Je straalt gezag en vertrouwen uit.

Wij bieden

Een boeiende neventaak bij een veelzijdige organisatie in ontwikkeling. Voor de piketdienst ontvang je een vergoeding volgens hoofdstuk 20 van de CAR-UWO gebaseerd op het maximum van salarisschaal 9. In het geval van inzet buiten de reguliere werktijd geldt een vergoeding gelijk aan het uurloon van het maximum van salarisschaal 11 vermeerderd met 50%.

Informatie

Het piket wordt met maximaal 5 personen gedraaid. Tijdens het piket is er een maximale reactietijd van 2 minuten via de telefoon of mobilofoon. Voor het verrichten van piketdienst is er een piketvoertuig beschikbaar.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben in de selectieprocedure interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. Een psychologisch onderzoek, een medisch onderzoek en de specifieke test  “officier van dienst - beslissen onder druk” maken onderdeel uit van de selectieprocedure. Voor meer informatie kun je contact opnemen met dhr. Rudy Ovaa, Team Operationele Voorbereiding tel.: 06-20383759 of per e-mail r.ovaa@vrzeeland.nl

Enthousiast?

Stuur dan je sollicitatiebrief en cv uiterlijk 10 februari 2020 aan vacatures@vrzeeland.nl, Het vervullen van een operationele nevenfunctie vergt tijd en dat heeft zijn weerslag op de hoofdbetrekking. Daarom verzoeken wij je voorafgaand aan je sollicitatie je werkgever over deze activiteit te informeren en zijn medewerking te verkrijgen.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Terneuzen De Koegors
Koegorsstraat 4
4538 PK Terneuzen
0115-455000

Delen