Veiligheidsregio Zeeland AGS (nevenfunctie)

Uitdaging
Een adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) werkt in de repressieve dienst van de brandweer, wat betekent dat je wordt ingezet op het moment dat er sprake is van een incident met gevaarlijke stoffen. Op basis van bevindingen, herkenning van basisscenario’s en situatie-inschattingen, adviseer je de hoogst leidinggevende van de brandweer ter plaatse.

De AGS analyseert en beoordeelt het incident en vertaalt deze informatie naar mogelijke scenario’s. Op basis van de gekozen scenario’s formuleer je een advies. De adviezen gaan over redding, bronbestrijding, gevolgen voor het effectgebied, ontsmetting en afhandeling van het incident na stabilisatie.

De AGS brengt het geformuleerde advies uit. Communicatie, informatie en samenwerking met andere partijen zijn hierbij ontzettend belangrijk.

Ook kan je worden ingezet als coördinator verkenningseenheden (CVE). Als CVE analyseer en beoordeel je het incident met betrekking tot de mogelijke gevolgen voor de omgeving van het incident. Ook stuur je de verkenningseenheden brandweer aan. Op basis van de beschikbare gegevens adviseer je de hoogst leidinggevende over de te nemen maatregelen in het effectgebied.

Wie zoeken wij?

 • Je hebt een exacte opleiding op minimaal hbo-niveau en aantoonbaar affiniteit met het taakveld van incidentbestrijding gevaarlijke stoffen;
 • Je bent woonachtig in de omgeving van Vlissingen, Middelburg, Goes of Terneuzen. Hierdoor kun je met ongeveer 30 minuten reistijd ter plaatse zijn in de gebieden met een hoger risico; Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen en Sloegebied;
 • Je beschikt over chemische en/of fysische kennis op minimaal VWO-niveau;
 • Je beschikt over de volgende diploma’s:
  • Adviseur Gevaarlijke Stoffen,
  • Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (VRS-D),
  • Brandweerchauffeur lichte voertuigen en
  • Coördinator Verkenningseenheden.
  • Indien je hierover niet beschikt ben je bereid deze te behalen. De leergangen vinden onder andere plaats bij het IFV in Arnhem;
 • Je draait samen met 4-5 collega’s piketdiensten. Hierdoor heb je circa een week achtereen dienst per maand (bereikbaar en beschikbaar);
 • Je bent stressbestendig en beschikt daarbij over aansturende kwaliteiten;
 • Je handelt rustig en weet steeds de situatie terug te brengen tot de kern. Je straalt gezag en vertrouwen uit.
 • Je bent flexibel; een ramp of crisis zal immers niet altijd binnen kantoortijd plaatshebben.

Wat bieden wij?
Een boeiende nevenfunctie/parttime baan bij een veelzijdige organisatie in ontwikkeling. We bieden je de mogelijkheid om te werken binnen een afdeling met bevlogen en zeer betrokken medewerkers die verantwoordelijk zijn voor fysieke veiligheid en in het bijzonder de brandweerzorg in Zeeland.

Een interessant opleidings- en leerwerktraject, na afronding van je opleiding blijf je trainen en bijscholen om vakbekwaam te zijn voor je functie. Voor beide vakbekwaamheidsactiviteiten geldt een vergoeding gelijk aan het uurloon van het maximum van salarisschaal 11 vermeerderd met 50%. In geval van een vaste betrekking bij de Veiligheidsregio kun je de vakbekwaamheidsactiviteiten in tijd van de werkgever uitvoeren.

Voor de piketdienst ontvang je een vergoeding volgens hoofdstuk 20 van de CAR-UWO gebaseerd op het maximum van salarisschaal 9. In het geval van inzet buiten de reguliere werktijd geldt een vergoeding gelijk aan het uurloon van het maximum van salarisschaal 11 vermeerderd met 50%.

Informatie
Tijdens het piket is er een maximale reactietijd van 2 minuten via de telefoon of portofoon. Voor het verrichten van de piketdienst is er een piketvoertuig beschikbaar.

Een psychologisch onderzoek, onder andere gericht op het beslissen onder tijdsdruk en een medisch onderzoek maken onderdeel uit van de selectieprocedure. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rudy Ovaa, specialist Operationele Voorbereiding tel. 06-20383759 of per e-mail r.ovaa@vrzeeland.nl

Enthousiast?
Stuur dan je sollicitatie en cv aan vacatures@vrzeeland.nl t.a.v. het bestuur.

Het vervullen van een operationele functie kost tijd op onverwachte momenten en dat heeft zijn weerslag op jouw privé leven en op je huidige baan. Daarom verzoeken wij je voordat je je sollicitatie naar ons opstuurt je werkgever over deze sollicitatie te informeren en goedkeuring te verkrijgen.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Middelburg Stromenweg
Stromenweg 7
4335 JR Middelburg
0118-494500

Delen