Beleidsmedewerker Witte Keten A GHOR/VrZW

Binnen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) werken brandweer, politie, GHOR en gemeenten van de regio Zaanstreek-Waterland samen aan de voorbereiding op en bestrijding van incidenten, crises en rampen.

De afdeling
De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR) coördineert de geneeskundige hulpverlening in ramp- en crisissituaties en bij grootschalige evenementen. Zij stemt af met betrokken partijen in de zorg (witte keten) en de brandweer, politie en gemeenten. Als er geen ramp of crisis is, richt de GHOR zich op advisering en informatievoorziening op dit terrein van openbaar bestuur en zorginstellingen. Ook is de GHOR betrokken bij het opstellen en beoefenen van procedures voor het optreden tijdens een ramp of crisis.

Op dit moment voert de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland de GHOR-taken uit voor VrZW. Als gevolg van regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van (opgeschaalde) veiligheid, gezondheid en het sociaal domein heeft het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland besloten tot het inrichten van een eigen GHOR-organisatie. De medewerkers van de GHOR komen in dienst bij VrZW en worden inhoudelijk aangestuurd door de directeur Publieke Gezondheid (DPG). Zij zullen het komende jaar het eigen GHOR-bureau opbouwen, onder leiding van een teamleider.

Voor dit team zijn wij op zoek naar:

Beleidsmedewerker Witte Keten A (voor 32 uur per week)

Wie zoeken wij?
We zoeken een doelgerichte netwerker, die thuis is in het veiligheidsdomein en de witte keten of zich dit netwerk snel eigen maakt. Er ligt een aantal uitdagingen. Zo is het belangrijk dat de ketenpartners in de Acute Zorg binnen Zaanstreek-Waterland, waaronder ziekenhuizen, de meldkamer en de regionale ambulance voorziening, de meerwaarde van een eigen GHOR-bureau merken. Maar ook ligt hier juist de vraag naar schaalvergroting - omdat deze partners bovenregionaal samenwerken bij rampen en crises. Dit is een vraagstuk waarbij ook GHOR-bureaus  uit andere regio's betrokken zijn. Hierbij zijn voortrekkers nodig. Een andere  uitdaging is het stimuleren van aandacht voor zorgcontinuïteit van zorginstellingen. Bij elke uitdaging is sprake van verschillende partijen en soms uiteenlopende belangen. Bij elk vraagstuk zal de GHOR haar rol moeten bepalen in relatie tot het veld. Je overlegt daartoe op tactisch-strategisch niveau en organiseert diverse bijeenkomsten. Je vertaalt de opbrengsten in beleid. Je bent daarmee de schakel tussen ideeën, afspraken en plannen met het veld enerzijds en implementatie binnen het team en de operationele en multidisciplinaire crisisstructuur anderzijds.  Ook ben je een sparringpartner en beleidsadviseur voor de teamleider en de DPG.

Verder zoeken wij een collega die investeert in de opbouw van het GHOR-bureau en het team. Je vindt het uitdagend om aan het begin te staan van dit bureau - en je bent oplossingsgericht genoeg om problemen, waar je in zo'n beginfase tegen aan loopt, op te lossen voor je zelf én je collega's. Je brengt ideeën en visies in en neemt je collega's mee in jouw ervaringen binnen je werkterrein en netwerk. Je kunt ook goed luisteren naar anderen en meebewegen met ontwikkelingen die zij initiëren. Je investeert in een team waarin jij en je collega's zich prettig voelen en waarin jullie elkaar inspireren om het verschil te maken op het werkgebied van de GHOR.

Wat verwachten wij?

 • HBO- of WO- werk- en denkniveau
 • kennis van veiligheidsvraagstukken, rampenbestrijding en crisisbeheersing
 • kennis van het zorgnetwerk
 • minimaal 5 jaar werkervaring in een bestuurlijk complex speelveld
 • ervaring met het organiseren van netwerkbijeenkomsten
 • ervaring met het opstellen van notities en adviezen binnen het openbaar bestuur
 • ervaring met implementatie van beleid
 • je bent bereid om op termijn een piketfunctie in de crisisstructuur te vervullen. Dit houdt in dat je, als je piketdienst hebt, binnen 45 minuten op de opkomstlocatie (VrZW, Prins Bernhardplein 112 te Zaandam) moet kunnen zijn. Deze diensten zijn 24x7 en heb je ongeveer eens in de 4 tot 6 weken. Hiervoor dien je een vakbekwaamheidsprogramma te doorlopen.

Je herkent je in de volgende competenties:

 • strategisch netwerken opbouwen
 • bestuurlijke sensitiviteit
 • sociale vaardigheden: overtuigingskracht, tact, enthousiasmerend en verbindend
 • samenwerkingsgericht
 • geïnteresseerd, luisterend, empathisch
 • resultaatgericht en denkend in mogelijkheden en oplossingen
 • stressbestendig

Wat bieden wij?
Wij bieden je een uitdagende functie binnen een dynamische organisatie. Er wordt veel van je verwacht; het is een functie met kansen en uitdagingen. Bij deze functie is een salaris bepaald, afhankelijk van kennis en ervaring, van maximaal € 4.859 bruto  per maand (schaal 11) bij een 36-urige werkweek. Voor je piketfunctie ontvang  je een piketvergoeding.

Wij bieden je daarnaast een mooi pakket secundaire arbeidsvoorwaarden:

een Individueel Keuze Budget ( van 17,05% van je salaris), dat je kunt laten uitbetalen of kunt inzetten voor flexibele arbeidsvoorwaarden
een goede pensioenregeling en deelname aan een collectieve ziektekostenverzekering.

De aanstelling is voor een jaar en bij gebleken geschiktheid wordt dit verlengd met een jaar. De functie zal vervolgens opnieuw gewaardeerd worden, omdat de aard van de werkzaamheden mogelijk geleidelijk verandert van opbouw en ontwikkeling naar doorontwikkeling, beheer en uitvoering.

Je werkt op twee locaties: Prins Bernhardplein 112 (VrZW) en Vurehout 2 (GGD ZW) te Zaandam.

Inlichtingen en sollicitaties
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met  Ria Logtenberg, kwartiermaker GHOR. Tel. 06-106 59 509. Dit kan tot en met 21 december en vanaf 7 januari. Ook kan je een beeld van het beleidsterrein krijgen op de websites van VrZW   https://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/organisatie/ghor-zaanstreek-waterland.html en GHOR Amsterdam-Amstelland, die deze taak op dit moment uitvoert http://www.ghor-amsterdam-amstelland.nl/ghor-bureau

Deze vacature is intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten voorrang. Tot de interne doelgroep behoren medewerkers met een beroepsaanstelling en/of een aanstelling als vrijwilliger bij VrZW,  medewerkers met een aanstelling bij één van de gemeenten binnen de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en medewerkers van de GGD Zaanstreek-Waterland.

Heb je interesse en wil je VrZW komen versterken als Beleidsmedewerker Witte Keten? Stuur dan je motivatiebrief en cv uiterlijk op 18 januari a.s. naar werkenbij@vrzw.nl onder vermelding van vacaturenummer 201902.
De sollicitatiegesprekken zijn gepland in de periode 18 januari tot en met 8 februari. We vragen je daar alvast rekening mee te houden wanneer je solliciteert.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland staat midden in de samenleving. Daarom zetten wij in op meer diversiteit binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open cultuur met ruimte voor divers talent. Voor ons is diversiteit meer dan alleen het verschil tussen man en vrouw. Diversiteit zit ook in de verschillende kwaliteiten van mensen, in de manier van werken en de manier van denken. Ons streven is daarom dat onze organisatie een afspiegeling is van de samenleving met al haar verschillen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

Zaandam-Prins Bernhardplein
Prins Bernhardplein 112
1508 XB Zaandam
088 - 751 20 00

Delen