Regionaal Risicoprofiel 2019-2020

  • Zaandam
  • 29 januari 2020

Op een veilige manier samen wonen, werken en leven is helaas geen vanzelfsprekendheid. Er kan namelijk altijd iets misgaan. Denk bijvoorbeeld aan brand, een dijkdoorbraak of de uitval van vitale voorzieningen. Ingrijpende gebeurtenissen met veelal grote gevolgen.

Wat is het Regionaal Risicoprofiel?

Een veiligere regio begint bij het onderkennen van de risico’s. daarvoor is er het Regionaal Risicoprofiel. Deze stellen wij op om inzicht te krijgen in de risico’s die relevant zijn voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Het Regionaal Risicoprofiel is opgesteld in samenwerking met deskundige van hulpverleningsdiensten, private en andere publieke partijen. Het risicoprofiel is onderverdeeld in zeven thema’s (bijvoorbeeld: Verkeer en vervoer) waarop twaalf voorstelbare scenario’s zijn geschreven. Alle scenario’s zijn beoordeelt op impact en waarschijnlijkheid.

Wat doen wij met het Regionaal Risicoprofiel?

Het risicoprofiel biedt een overzicht van aannemelijke risico’s in de regio. Deze risico’s verkleinen we door gerichte samenwerkingen aan te gaan. Samenwerkingen met niet alleen met veiligheidspartners maar vooral ook met private partijen en inwoners. 

Delen