Lintje voor veertig jaar brandweerdienst

  • Zaandam
  • 03 juli 2018

Volledig sprakeloos was hij. En zich, tot op het moment van aankomst op zijn brandweerpost De Botenmakersstraat, totaal onbewust van wat er stond te gebeuren. Onder het toeziend oog van familie, vrienden en collega’s is Herman Meijer op de oefenavond van 2 juli Koninklijk onderscheiden door burgemeester Hamming van gemeente Zaanstad.

Veertig jaar geleden, net achttien jaar oud, meldde Herman Meijer (58) uit Zaandam zich als vrijwilliger bij de brandweer in Zaandam. Voor zijn jarenlange inzet, niet alleen voor de brandweer, maar ook voor het 4 mei Comité Zaandam, werd hij maandag Koninklijk onderscheiden. Burgemeester Hamming reikte in de kazerne aan de Botenmakersstraat een lintje uit aan Herman. Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. “Het voelt écht heel bijzonder dat ik nu ben onderscheiden”, zegt Herman. Ik wil mijn gezin en collega’s bedanken. Want je doet dit werk nooit alleen!”

Loopbaan
Herman begon als aspirant brandwacht en vervulde daarna een groot aantal functies bij de brandweer. Hij was onder meer groepscommandant, wijkcommandant en adjunct hoofdbrandmeester eerste klas. Op dit moment is hij teamleider Onderhoud & Techniek en Officier van Dienst. Herman speelde een belangrijke rol bij de samenvoeging van brandweerkringen 4 en 10 op de post Botenmakersstraat.

4 mei Comité
Naast zijn werk bij de brandweer is Herman ook al ruim twintig jaar actief bij het 4 mei Comité Zaandam. Zijn voornaamste taak is daar het leiden van de Dodenherdenking in het Plantsoen van het Verzet.

Foto: Bart Homburg

Delen