Geen nood bij brand! Justitieel Complex Zaanstad

  • Westzaan
  • 18 december 2018

Maandag 17 december oefende de bedrijfshulpverlening (BHV) van het Justitieel Complex Zaanstad samen met de Brandweer Zaanstreek-Waterland. Tijdens de oefening is onder andere gekeken naar de wijze waarop de BHV-ploeg gealarmeerd wordt en hoe de samenwerking verloopt.

Het scenario betrof een brandje in een cel. De brand is ontstaan als gevolg van kortsluiting in een magnetron. Er komt veel rook vrij en de afdeling moet ontruimd worden. Dit wordt echter bemoeilijkt door de grote hoeveelheid rook. De brandweer wordt ingeschakeld om een redding uit te voeren in het getroffen deel van het complex.

Marcel van Galen, afdelingshoofd Risicobeheersing Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland over de oefening: De ontruimingsoefeningen maken deel uit van de systematiek ‘Geen nood bij brand!’. Hierbij kijken verschillende partijen vanuit de eigen verantwoordelijk naar brandveiligheid en nemen daar maatregelen op. Als het onverhoopt toch een keer misgaat is het belangrijk dat partijen elkaar blindelings kunnen vinden. Dat is dan ook de insteek van deze brandoefening, waarbij nadrukkelijk ook wordt gekeken naar de samenwerking.

Michel Geelen, "Coördinator bedrijfshulpverlening JC Zaanstad: Onze BHV-ers richten zich in eerste instantie op het redden van de personen in acute nood en het in veiligheid brengen van de overige personen in dat compartiment. Dan worden voorzorgsmaatregelen getroffen zodat de brand zich niet kan verspreiden en de weg vrij gemaakt wordt voor de brandweer die ter plaatse komt."

Over Geen nood bij brand (GNBB)
Brand gaat niet alleen de brandweer aan. Het kan iedereen overkomen en iedereen heeft er ook een verantwoordelijkheid in. Voorkomen is altijd beter dan blussen en daarbij is samenwerking essentieel. Alleen samen kom je tot de best denkbare oplossingen, die gebaseerd zijn op realistische scenario’s en een risicogerichte benadering. Zie hier de basis van ‘Geen nood bij brand!. Partners in veiligheid, dát is de gedachte. Het uiteindelijke doel van de samenwerking is het vergroten van de bewustwording rondom brandveiligheid. Daarmee zetten we gezamenlijk in op het realiseren van brandveiliger gedrag.

Delen