Niet rood, wit of geel, toch aan de kant

  • Zaanstreek-Waterland
  • 21 september 2017

Je hoort een sirene, er doemt een opvallend groen voertuig met blauw zwaailicht in de binnenspiegel op. Wat doe je? Ga je aan de kant?

Het antwoord is ja. Naast rood, wit en geel zijn de hulpdiensten in Zaanstreek-Waterland namelijk een nieuwe voertuigkleur rijker: de groene voorrangsvoertuigen van de veiligheidsregio. De nieuwe groene voertuigen met blauw zwaailicht en sirene worden gebruikt door functionarissen die bij een crisis of ramp werken namens hulpdiensten en gemeenten.

Landelijke lijn
De auto’s vallen op door de speciale groene kleur en wit met blauwe striping. Deze huisstijl past in de nieuwe landelijke lijn van veiligheidsregio’s voor voertuigen van crisisfunctionarissen die een multidisciplinaire taak hebben. Onder meer in de veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond, Noord-Holland Noord, Flevoland en Groningen zijn de nieuwe groene voertuigen al te vinden. In onze regio gaat het in eerste instantie om de Voorlichter van Dienst en de Informatiemanager. Mogelijk dat in de toekomst ook andere functionarissen, zoals de Officier van Dienst Bevolkingszorg, de beschikking krijgen over een groen voertuig.

Brancherichtlijn
De Raad van directeuren Veiligheidsregio’s heeft in september de nieuwe Brancherichtlijn optische en geluidssignalen vastgesteld. Daarmee gelden voor deze crisisfunctionarissen vergelijkbare regels als voor brandweerchauffeurs. De chauffeurs van de groene voertuigen hebben de verplichte chauffeursopleiding gevolgd.

Delen