Koninklijke onderscheidingen voor Ad Segers en Bob Wals

  • Landsmeer
  • 09 oktober 2017

Een bijzonder moment van waardering voor oud-vrijwillige brandweermannen Ad Segers en Bob Wals op zaterdag 7 oktober jl.. Ad en Bob werden tijdens de prijsuitreiking van de Waterlandse Brandweerdag in Landsmeer compleet verrast toen burgemeester Astrid Nienhuis het podium betrad en de heren naar voren riep.

Onder toeziend oog van hun inmiddels gearriveerde familie en vrienden werd door burgemeester Nienhuis bij beide heren het lintje opgespeld. Zij zijn nu lid in de Orde van Oranje Nassau.

Bob Wals
In de 33 jaar dat Bob bij de brandweer betrokken is geweest, is hij opgeklommen van manschap tot postcoördinator van de post Den Ilp. Als bevelvoerder van de nieuwe lichting heeft hij destijds de kar getrokken om de post te professionaliseren. Tevens was hij betrokken bij de aanbesteding en bestelling van een nieuwe tankautospuit en wist hij de manschappen altijd enthousiast te maken voor brandweerwedstrijden. Bob was altijd een positieve factor binnen de post. Je kon altijd een beroep op hem doen.

Ad Segers
Ad was de nestor van post Den Ilp. Altijd kon je op hem rekenen. Hij was brandweerman in hart en nieren en heeft hier zelfs zijn beroep van gemaakt. Bij Brandweer Amsterdam zat hij jaren in de repressieve dienst en werd later centralist. Tevens is Ad al 25 jaar bestuurslid van de Ilper IJsclub, waarvan al meer dan 15 jaar penningmeester.

Beide heren hebben altijd klaar gestaan voor de inwoners van de gemeente en daarbuiten. Zij hebben met pijn in het hart afscheid genomen van de brandweer na sluiting van de post Den Ilp. Na een bewogen en betrokken brandweercarrière zijn deze koninklijke onderscheidingen zeer verdiend.

Delen