Drie Koninklijke Onderscheidingen post Krommenie

  • Krommenie
  • 27 november 2017

Op zaterdag 25 november hebben de heren Aad Groen, Willem Otter en Harko Kwakernaat van post Krommenie uit handen van burgemeester Jan Hamming een Koninklijke Onderscheidingen ontvangen.

Aad Groen was 28 jaar actief voor de post Krommenie. Hij begon als aspirant brandwacht, werd daarna brandmeester en was uiteindelijk plaatsvervangend commandant Krommenie en Krommeniedijk. Daarnaast stak hij veel tijd en energie in het overdragen van zijn kennis over brandpreventie en in het begeleiden en opleiden van jonge brandweerlieden.

Willem Otter is al 40 jaar vrijwilliger bij de post Krommenie. Naast zijn hoofdtaak als Hoofdbrandwacht heeft hij veel tijd en energie gestoken in de voorlichting over rookmelders. Hij ging en gaat bij de mensen langs om uit te leggen hoe rookmelders levens kunnen redden en adviseert over de juiste installatie.

Harko Kwakernaat is bijna 38 jaar actief als brandweervrijwilliger. Hij begon bij de roemruchtige, inmiddels opgeheven, brandweerpost Kring 1 Zuiddijk in Zaandam. Daarna verhuisde hij naar Wormerveer om daar toe te treden tot het korps. Harko was ook in het dagelijks leven brandweerman, als beroeps bij het korps Amsterdam-Amstelland, maar bleef daarnaast actief als vrijwilliger bij brandweer Zaanstad. Toen hij naar Krommenie verhuisde, trad hij daar toe tot het korps. Naast zijn taak als bevelvoerder, bracht hij ook bijzondere kennis mee. Hij is gespecialiseerde in het omgaan met en redden van paarden en ontwikkelde daarover lesmateriaal dat door brandweerkorpsen in heel Nederland wordt gebruikt.

We feliciteren de drie heren met deze mooie onderscheiding.

Delen