Wat doet de brandweer?

De brandweer doet meer dan alleen branden blussen. Welke taken heeft onze organisatie zoal? En welk materiaal hebben zij daarvoor nodig?

Taken

De brandweer doet veel meer dan alleen branden blussen. Voorlichting en advies over brandveiligheid, rampenbestrijding, het redden van mensen en dieren, hulpverlening bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. Ook dat zijn taken van de brandweer. Daarnaast houden we ons bezig met crisisbeheersing en risicobeheersing. Als gevolg van een aantal grote rampen afgelopen jaren is het risicobewustzijn toegenomen. Denk aan de Bijlmerramp, de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam. Bij dit soort incidenten is goede samenwerking met de gemeenten en andere hulpdiensten, zoals de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de politie, van groot belang.

De veiligheidsketen

De taken van de brandweer zijn te verdelen in vijf schakels: proactie,  preventie, preparatie, repressie en nazorg. Samen vormen deze groepen de zogenoemde Veiligheidsketen.

Voorkomen beter dan bestrijden

Ons uitgangspunt is incidenten voorkomen, maar als het mis gaat kunt u op ons rekenen.

Materieel

De brandweer moet vaak in gevaarlijke en moeilijke omstandigheden werken. Goed materieel is een voorwaarde om snel en slagvaardig te kunnen opereren. Opvallend aan de brandweer zijn natuurlijk de brandweervoertuigen. Het meest gebruikte voertuig is de zogenoemde ‘tankautospuit'. Brandweer Zaanstreek-Waterland beschikt over een groot aantal verschillende voertuigen zodat zij bij ieder incident snel de juiste hulp kan bieden. Ook beschikt Brandweer Zaanstreek-Waterland over een blusboot die opereert op de Zaan, het Noordzeekanaal en omliggende waterwegen.

Bescherming personeel 

Bij brand kunnen giftige rook, hitte en gevaarlijke gaswolken vrijkomen. Onze brandweermannen en -vrouwen moeten heel wat kunnen doorstaan. Daarom dragen zij speciale beschermende kleding en maken zij gebruik van onder meer ademluchttoestellen.

Watervoorziening

Om te kunnen blussen is een tankautospuit alleen niet voldoende. Er moet ook water zijn. Tegenwoordig heeft elk bebouwd gebied brandkranen, zodat de brandweer verzekerd is van water.

Delen