Vakbekwaamheid en kennis

Vakbekwaamheid en Kennis is de afdeling waarbinnen de preparatie voor het eigen personeel een belangrijk onderdeel is. Hierbij gaat het om oefenen en bijscholen. Denk aan theorie- en praktijkoefeningen op de eigen kazerne, in een trainingscentrum of op een externe locatie. Daarnaast is het onderzoeken van branden en het delen van kennis van groot belang.

Een goede voorbereiding op de praktijk

Preparatie staat voor ‘voorbereid zijn op'. Om goed en snel te kunnen reageren als onze hulp ingeroepen wordt, moeten brandweermensen goed getraind en opgeleid (vakbekwaam) zijn voor het werk dat zij uitvoeren. Denk aan praktijk- en theorieoefeningen op alle vlakken van ons werk binnen incidentbestrijding. Om er zorg voor te dragen dat we ons op de hoogte houden van ontwikkelingen, veranderingen en vernieuwingen is kennis een belangrijk onderdeel in de organisatie. Door middel van (brand)onderzoeken vergaren we kennis die we delen met u en met onze eigen mensen om hen weer voor te bereiden op de incidentbestrijding.

Opleiden

Onderaan de pagina kunt u onze opleidingsbrochure downloaden. Vakbekwaam worden en blijven staat hierin centraal. Dat betekent: niet alleen mensen opleiden door enkel een opleiding te bieden, maar een integrale benadering van opleiden, oefenen en bijscholen, een verschuiving van ranggericht naar functiegericht opleiden en landelijke functiegerelateerde basiseisen.

Delen