Risicobeheersing

De eerste stap in de veiligheidsketen is het voorkomen van risicovolle situaties en het nemen van concrete maatregelen om de veiligheid te verbeteren.

Risicobeheersing in fases
Al in de prilste planningsfase van projecten binnen gemeenten geeft de brandweer waardevolle adviezen. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een nieuwe woonwijk of een spoorbaan. Al tijdens het overleg over het bestemmingsplan geven we aan welke gevolgen bepaalde keuzes kunnen hebben voor de veiligheid. Wat is bijvoorbeeld een veilige locatie voor het bouwen van opslag met gevaarlijke stoffen? En wat niet? Hierbij gaat het dus niet om gedetailleerde voorschriften, maar om fysieke veiligheid als onderdeel van de besluitvorming.

Concrete maatregelen
In de tweede fase gaat het om concrete maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Hoe kunnen we brand voorkomen of de kans op brand in ieder geval zo klein mogelijk houden? En hoe kunnen we ongevallen bij brand voorkomen of beperken? Het belangrijkste hulpmiddel hierbij zijn de brandveiligheidsvoorschriften die in Nederland gelden. Denk aan het gebruik van brandveilige materialen, veilige vluchtwegen, brandblussers, rookmelders en duidelijk aangegeven nooduitgangen. Daarnaast controleren we of de regels hiervoor worden nageleefd en geven we voorlichting over een brandveilig leven.

Objectinformatie
Als derde onderdeel van risicobeheersing houden wij ons bezig met de objectinformatie. Op deze manier weten onze collega's van incidentbestrijding welke risico's bij welke objecten aanwezig kunnen zijn. Denk aan aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten voor bijzondere objecten.

Meer informatie
Voor meer informatie over risicobeheersing stuur een email naar: Risicobeheersing@vrzw.nl

Delen