Incidentbestrijding

Incidentbestrijding is het meest zichtbare deel van de brandweerzorg. Denk aan branden blussen, duiken of een auto openknippen om een bekneld persoon te bevrijden.

Wat doet de afdeling Incidentbestrijding?

Onder incidentbestrijding valt de primaire hulp aan mens en dier in geval van nood. In de meeste gevallen gaat het hierbij om een repressieve inzet. Taken die hierbij naar voren komen zijn bijvoorbeeld:

  • Branden blussen/ uitbreiding van brand voorkomen;
  • Duiken in geval van nood;
  • Meten en opruimen van gevaarlijke stoffen;
  • Hulp bij storm- en waterschade (kelders leegpompen, omgevallen bomen opruimen);
  • Gaslekkages opsporen;
  • Bevrijden van dieren in nood;
  • Ondersteunen van de ambulancedienst bij afhijsen van een patiënt;
  • Diverse opruimwerkzaamheden daar waar primair noodzakelijk.

Als sluitstuk van de organisatie kennen we het onderdeel nazorg. Bij nazorg gaat het er om dat we na een activiteit zo snel mogelijk weer helemaal paraat zijn voor een volgende actie. Nazorg omvat dus alles wat nodig is om zo snel mogelijk weer terug te keren tot de normale, dagelijkse situatie. Bijvoorbeeld het schoonmaken van het gebruikte materiaal en ervoor zorgen dat de voertuigen weer 'uitruk gereed' zijn.

Ook wordt na terugkomst op de kazerne de inzet geëvalueerd, met als doel om van elkaar te leren voor een volgende inzet. Brandweermensen komen voor allerlei situaties te staan en krijgen tijdens een inzet soms ook afschuwelijke dingen te zien. Daarom kunnen zij rekenen op psychologische hulp om schokkende ervaringen op een goede manier te verwerken. Dit gebeurt in samenwerking met het BedrijfsOpvangTeam (BOT).

 

Delen