De organisatie

Sinds 1 januari 2014 vormen de  brandweerorganisaties in de regio Zaanstreek-Waterland samen één regionale brandweer: Brandweer Zaanstreek-Waterland. De acht gemeenten in de regio vormen samen de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De regionale brandweer is onderdeel van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De regionale brandweer staat onder leiding van een regionale brandweercommandant. In onze regio is dat Hilda Raasing.

Bij brandweer Zaanstreek-Waterland werken circa 110 beroepskrachten en 660 vrijwilligers. De lokale brandweerposten blijven bestaan, want het is belangrijk dat de brandweer snel ter plekke is. De brandweer Zaanstreek-Waterland is verdeeld in 3 operationele gebieden met 23 brandweerposten, verspreid over de hele regio:

  • Operationele eenheid Zaanstad en Oostzaan, gebiedscommandant Frank Kuntz (waarnemend)
  • Operationele eenheid Markermeergebied en Landsmeer, gebiedscommandant Robin Alblas
  • Operationele eenheid Beemster, Purmerend en Wormerland, gebiedscommandant André Siebeling

Waarom een regionale brandweer?

De brandweerkorpsen in de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werkten al veel samen. De regionalisering betekent een versterking van die samenwerking. Door de krachten te bundelen kan de brandweer snellere en betere brandweerzorg bieden. Bij brand worden de brandweereenheden ingezet die het snelst ter plaatse kunnen zijn. Daarbij beschikt de regionale brandweer over veel meer capaciteit en kunde en is zij door de schaalgrootte beter uitgerust voor de bestrijding van grote branden en rampen in de regio. Kortom, met de regionalisering wordt de slagkracht en efficiency van de brandweer groter.

Onze meest bekende activiteit is het blussen van branden. Maar de brandweer doet veel meer. Wij zijn op alle mogelijke manieren actief op het gebied van brandveiligheid en rampenbestrijding. Van advies over en controle op bouwvoorschriften tot het geven van voorlichting aan u en onze collega's. We proberen incidenten zoveel als mogelijk te voorkomen, maar ook als het mis gaat kunt u altijd op ons rekenen. De taken van de brandweer zijn van oudsher onder te brengen in ‘de veiligheidsketen' die bestaat uit vijf schakels, namelijk proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg.

Binnen Brandweer Zaanstreek-Waterland zijn deze vijf schakels verdeelt over drie afdelingen, te weten:

Brandweerposten in Zaanstreek-Waterland

Bekijk hier de 23 brandweerposten in Zaanstreek-Waterland.

Posten - Brandweer Nederland.jpg

Delen