Zo werkt de Brandweer

Stel: er breekt brand uit! De brandweer komt dan zo snel mogelijk om het vuur te doven. Maar hoe werkt de brandweer precies? Daarover lees je alles op deze pagina! Zodra het alarm afgaat, verandert de brandweer in een strak georganiseerde machine. Iedereen heeft een duidelijke eigen rol. En dat moet natuurlijk ook: er is geen tijd voor uitgebreid werkoverleg. Er moet direct gehandeld worden!

De brandweer was vroeger onderdeel van de gemeente. Elke gemeente had een afdeling brandweer die zorgde voor het blussen van brand. Per 1 januari 2014 werken alle brandweerkorpsen samen met andere korpsen in hun regio. Deze verbanden noemen we de Veiligheidsregio's. De Brandweerlieden zijn in dienst van de Veiligheidsregio. In totaal hebben we 25 Veiligheidsregio's.

De Brandweer in cijfers

Brandweerpersoneel
Op 31 december 2019 telde de Nederlandse brandweer in totaal 23.570 personen in repressieve dienst, waarvan 4.357 beroeps en 19.646 vrijwilligers. Het aantal mannen in repressieve dienst bedroeg 22.243, het aantal vrouwen 1.324. Zij opereerden vanuit 969 kazernes en posten (113 beroeps en 856 vrijwillig).

Overige info
De brandweer is gemiddeld binnen 7,8 minuten ter plaatse.

(bron: Brandweerkerndata 2019)

TAS.jpg

De meeste grote steden hebben een beroepsbrandweer. Beroepsbrandweermensen draaien dagdiensten of 24-uursdiensten op een kazerne. In het geval van 24-uursdiensten slapen ze daar ook. Beroepsbrandweermensen hebben gevarieerde werkzaamheden. Ze oefenen in elk geval wekelijks, volgen opleidingen, controleren hun materieel en sporten om in conditie te blijven. En rukken uit wanneer dat nodig is: overdag of 's nachts.

De kleinere en middelgrote steden hebben meestal een vrijwillige brandweer. Bijna 80 procent van de brandweermensen in Nederland is vrijwilliger en doet het brandweerwerk naast hun gewone beroep. Zij mogen van hun werkgever het werk verlaten wanneer ze worden opgeroepen. Van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij of zij binnen een paar minuten na alarmering in de kazerne is. De opleiding van een vrijwilliger is dezelfde als voor beroepskrachten. 

Taakvelden Brandweerzorg

  • Risicobeheersing en Brandveilig leven
  • Incidentbestrijding
  • Vakbekwaamheid en kennis
  • Crisisbeheersing
  • Mens en bedrijfsvoering

Bekijk een aantal taken van de brandweer:

(Brand)veilig Leven

We geven voorlichting zodat mensen brand kunnen voorkomen.

BVL_senioren_cover-folder_Brandveiligheid, samen onze zorg

Waterongevallen

Waterongevallenbeheersing is één van de vier kerntaken van de brandweer.

Oppervlakte redding

Hoogteredding

Als een brandweerauto niet goed bij het incident kan komen, zetten we gespecialiseerde hoogtereddingsteams in.

Hoogtereddingsteam VRU 2016

Brandonderzoek

We doen onderzoek zodat we brand zo goed mogelijk kunnen bestrijden én voorkomen.

Brandonderzoek-1.jpg

De Meldkamer

De meldkamer is de plek waar alles begint en waar alles samenkomt. Hier komt de hulpvraag van mensen in nood binnen.

Centralist op meldkamer (VRH)

Delen