Welkom bij bureau Vakbekwaamheid ZHZ

Bureau Vakbekwaamheid

Bureau Vakbekwaamheid is onderdeel van de afdeling Voorbereiding Brandweer Organisatie binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Bureau Vakbekwaamheid bestaat uit het bureauhoofd Vakbekwaamheid met gemiddeld 14 medewerkers. Voor vakbekwaam worden zijn er:

  • Drie docenten aangesteld, waarvan: één voor de leergang manschap, één voor bevelvoerder en één docent heeft trajectbegeleiding als hoofdtaak. Wanneer het nodig is vervangen en ondersteunen zij elkaar.
  • Vier medewerkers opleiden en oefenen hebben elk hun specialisatie voor bevelvoerder, manschap en overige leergangen. Het functioneel beheer van de elektronische leeromgeving (ELO) is ook onderdeel van deze taken.

Daarnaast zijn er vier specialisten en één medewerker opleiden en oefenen werkzaam met het vakbekwaam blijven van officieren en specialismen. Naast deze taak ontwikkelen o.a. les- en leerstof voor bijscholingen en hebben beleidsmatige taken op het gebied van vakbekwaam worden en blijven.

Vakbekwaam worden in Zuid-Holland Zuid

Een opleiding neemt veel tijd in beslag, wij zorgen ervoor dat de tijd effectief wordt gebruikt. Ook zorgen wij voor persoonlijke en meetbare groei als deelnemer door gebruik te maken van een doordachte methodiek voor evaluatie en registratie. Door de inspirerende omgeving én de ultieme beleving op ons Veiligheidscentrum biedt de opgedane theorie meer rendement. De uitdagende scenario’s die het bureau Vakbekwaamheid heeft ontwikkeld, is vakbekwaam worden in Zuid-Holland Zuid een aanvulling op jouw manier van leren in de theorie en praktijk. Informatie over de diverse leergangen tref je onderaan deze pagina.

Kwaliteit

Het evalueren van de leergangen is belangrijk om systematisch de kwaliteit van de leergangen te waarborgen. Een goede evaluatie levert informatie in hoeverre de vooraf beoogde doelen zijn behaald en wat de sterke en verbeterpunten zijn van een leertraject. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om de leergangen te verbeteren. Bij Bureau Vakbekwaamheid geven vijf stappen een tijdsperiode aan in de leergang en luiden als volgt:


Voor de leergang, tijdens de leergang, na afloop van de leergang, overige acties en blijven verbeteren
Naast het ophalen van evaluaties is ook het resultaat van de leergangen belangrijk. In de tabel de slagingspercentages van 2019 voor manschap en bevelvoerder brand.

Uit de cijfers is op te maken dat Bureau Vakbekwaamheid met de examens rond het landelijk gemiddelde scoort. Hier zijn wij uiteraard zeer trots op. Wij blijven echter wel kritisch en bekijken daarom hoe we kunnen blijven verbeteren. Dit doen we onder andere door gebruik te maken van (interne) evaluaties, maar ook door de input vanuit regionale en landelijke werkgroepen te verwerken.

Het bureau Vakbekwaamheid stelt alles in het werk om je als deelnemer zo goed mogelijk jouw opleidingstraject te laten volgen. We vinden het belangrijk dat je tevreden bent en dat onze dienstverlening zo optimaal mogelijk is. We staan daarom open voor suggesties, opmerkingen of klachten en streven naar een klimaat waarin je hierover in een open sfeer met onze medewerkers (bijvoorbeeld de docent, coördinator of trajectbegeleider) kunt communiceren. 
Mocht je niet tevreden zijn over de inhoud of organisatie van de lessen mag je altijd een klacht indienen. De eerste stap zal altijd zijn om in gesprek met elkaar in gesprek te gaan, de docent of het bureauhoofd kan hierin ondersteunen. Mocht je klacht niet naar jouw tevredenheid opgelost zijn kan je gebruik maken van de klachtenverordening VRZHZ. Download: de klachtenafhandeling VRZHZ.

Aanmelden voor een leergang als interne kandidaat

Bureau Vakbekwaamheid biedt grotendeels leergangen en cursussen voor interne kandidaten aan. Kandidaten van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, worden aangemeld via de IB-medewerker in Veiligheidspaspoort, en kunnen overige informatie opvragen bij de coördinator van de leergang.

Aanmelden voor een leergang als externe kandidaat

Bij de leergang Bevelvoerder en Instructeur bieden wij ook de mogelijkheid aan externe kandidaten om zich hiervoor aan te melden. Wilt u, als externe kandidaat verdere informatie hierover dan is die te verkrijgen via het mailadres vakbekwaamheid@brw.vrzhz.nl of via het algemene nummer van de Veiligheidsregio ZHZ 088 - 636 5000.

Kandidaten van externe partijen kunnen met behulp van de onderstaande knoppen aanmelden voor de dagopleiding bevelvoerder, instructeur en herexamens. Nadat uw aanmeldingsmail ontvangen is neemt de coördinator contact met de opdrachtgever op.

Kies één van de onderstaande knoppen om aan te melden: 

 

 

Afbeelding 1 Bureau Vakbekwaamheid

Opleidingslocatie

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid organiseert op het Spinel Veiligheidscentrum de meeste leergangen voor vakbekwaam worden.
Afbeelding 3 Bureau Vakbekwaamheid
Afbeelding 4 Bureau Vakbekwaamheid Bevelvoerder

Informatie over de diverse leergangen

Leergang manschap

Meer informatie over de leergang manschap vind je hier. 

SHE0818

Leergang bevelvoerder

Meer informatie over de leergang bevelvoerder vind je hier.

SHE1639

Leergang Gaspakdrager

Meer informatie over de leergang gaspakdrager vind je hier.

SHE1572 1

Leergang instructeur

Meer informatie over de leergang instructeur vind je hier.

SHE1681

Leergang Oefenleider

Meer informatie over de leergang oefenleider vind je hier.

Oefenleider

Delen