Voorzitter vakgroep Brandveilig leven

GezochtVoorzitter vakgroep Brandveilig leven, per 1-1-2019

Vakgroep Brandveilig Leven
De vakgroep Brandveilig leven (BVL) is een landelijke vakgroep die functioneert onder de programmaraad Risicobeheersing (PR RB). In de programmaraad zit tevens de portefeuillehouder BVL (lid RBC)Gestart vanuit de Brandweer over morgen zijn alle regio’s verbonden met de vakgroep. Er heeft een Herijking Brandveilig leven plaatsgevonden en ook in de Uitvoeringsagenda van de RBC is nadrukkelijk aandacht voor dit onderwerp. Als belangrijke ontwikkeling hierbij spelen vragen als hoe te komen tot een ‘brandveilige generatie’ en de aansluiting op één brandweer, één vak. 

Dit betekent dat de vakgroep aan de vooravond staat van een nieuwe fase. Voor deze nieuwe fase is de vakgroep op zoek naar een voorzitter die Brandveilig leven hier verder naartoe helpt. We gaan van verbinden en ontdekken naar focus en richting om het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven te verhogen. Onze brandweermensen helpen daarbij. 

De vakgroep is georganiseerd aan de hand van een districtenmodel. Er zijn zes districten, die allen vertegenwoordigd worden door één collega. De districtscoördinatoren zijn de spil naar de coördinatoren in de regio. Circa zes keer per jaar komen de districtscoördinatoren bijeen. 

Wat wordt van je gevraagd 

 • Je bent voorzitter van vakgroep BVL en bereidt - indien nodig met de portefeuillehouder BVL van de PR RB - de districtscoördinatorenoverleggen voor.   
 • Je maakt samen met de leden keuzes over waar de vakgroep zich wel en niet mee bezig houdt, in afstemming met de door de RBC bepaalde strategisch inhoudelijke agenda en stuurt op de resultaten; 
 • Je overlegt regelmatig over koers, strategie en visie met de portefeuillehouder BVL; 
 • Je werkt nauw samen met de BVL-programmacoördinator IFV; 
 • Je onderhoudt goede contacten met de programmaraad Risicobeheersing en maakt hiervoor ook deel uit van het kernteam RB (waarin de vakgroepvoorzitters RB zijn verenigd) en de portefeuillehouder BVL uit de RBC; 
 • Je zorgt samen met de districtscoördinatoren voor onderlinge eenduidige afspraken; 
 • Je bent namens Brandweer Nederland aanspreekpunt voor diverse onderwerpen in het kader van Brandveilig leven, denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse CO-campagne en de  brandpreventieweken 
 • Als voorzitter maak je deel uit van de Begeleidingscommissie Brandpreventieweken; 
 • Je signaleert dilemma’s en speelt daarop in. 

De collega die wij zoeken  

 • Is voor minimaal drie jaar voor gemiddeld één dag per week beschikbaar; 
 • Is resultaatgericht, daadkrachtig en beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 
 • Heeft mensgerichte en inspirerende kwaliteiten en bezit verbindende eigenschappen; 
 • Is een teamplayer en netwerker en stimuleert samenwerking;  
 • Kan goede invulling geven aan het principe ‘van en voor het veld’; 
 • Neemt persoonlijke verantwoordelijkheid en toont lef.

Functievereisten  

 • Tenminste HBO werk- en denkniveau  
 • Affiniteit met en kennis van het vakgebied Brandveilig leven 
 • Kennis van de actuele ontwikkelingen binnen Brandweer Nederland  
 • Ervaring met verandermanagement en sociale innovatie 
 • Heeft ervaring met projectmatig werken  

Belangrijk  

Voor alle klussen geldt:  

 • Overleg altijd eerst met je leidinggevende over jouw inzet;  
 • Het is een andere of extra taak in jouw huidige functie binnen de organisatie. Er geldt dus geen aparte regeling voor (extra) vergoeding of verlof;  
 • Meewerken aan deze klus is een leuke (nieuwe) ervaring, zorgt voor nieuwe contacten en natuurlijk een actieve bijdrage aan een andere organisatie.  

Belangstelling/vragen?  

Neem voor meer informatie contact op met Marcel van Galen, 06-20398386 (voorzitter vakgroep BVL). Stuur je CV en motivatie voor 1 november 2018 naar Karin Boersma karin.boersma@ifv.nl (programmacoördinator BVL).

Een gesprek met de portefeuillehouder BVL, mw. H. Raasing, een lid van de vakgroep BVL en de programmacoördinator BVL maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. De gesprekken worden medio november gevoerd.

 

Brandweer Nederland
Kemperbergerweg 783
6816 RW Arnhem
026-3552400

Delen