Trainer- Adviseur Crisismanagement

Waar ga je werken

Dienst Kennisontwikkeling en onderwijs

De dienst Kennisontwikkeling en onderwijs (K&O) biedt de veiligheidsregio’s actuele state-of-art kennis en modern onderwijs binnen het specifieke kennisdomein van de veiligheidsregio’s. Hiertoe wordt, veelal in hechte samenwerking met andere kennisinstellingen en de veiligheidsregio’s, kennis ontwikkeld, kennis gedeeld, kennis toegepast en kennis geëvalueerd.

Integratie van kennis en het integraal doorlopen van de verschillende fases van het kennisproces is hierbij uitgangspunt. Lectoren, onderzoekers, onderwijskundigen en kennisexperts en docenten en trainers werken in gezamenlijkheid aan de te leveren diensten en producten. Ontwikkelde en gevalideerde kennis uit onderzoek wordt direct vertaald naar onderwijs, trainingen en examenproducten. Binnen de dienst wordt ontwikkelde kennis via een proces van kennisborging en documentenbeheer geborgd en wordt de kennis via rapporten, publicaties en via het Kennisplein aan professionals in het fysieke veiligheidsdomein beschikbaar gesteld.

Afdeling Onderwijs

De afdeling Onderwijs is belast met de integrale ontwikkeling en uitvoering van kwalitatief hoogwaardige, voor de veiligheidsregio’s en andere opdrachtgevers relevante en actuele onderwijs- en examenproducten voor zowel het vakbekwaam worden als het vakbekwaam blijven.

Binnen de decanaten, inhoudelijk samenhangende clusters van producten en activiteiten, worden zowel onderwijs- als examenproducten ontwikkeld, uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld. Tevens vinden in elk decanaat open inschrijvingen, in company- en maatwerktrajecten plaats, en wordt een structurele bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kwalificatiedossiers en vakinhoudelijke expertise voor de verschillende kolommen. Bij het proces van ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van onderwijs- en examenproducten werken decanen nauw samen met vak experts, docenten, onderwijskundigen, lectoren en onderzoekers, en ondersteuners.

Een decanaat wordt inhoudelijk aangestuurd door een decaan. De decanen zijn vanuit hun projectverantwoordelijkheid verantwoordelijk voor de eigen bedrijfsvoering (winst en verlies), waardoor ondernemerschap wordt gestimuleerd. Zij leggen aan het hoofd van de afdeling Onderwijs verantwoording af over de aanpak en prioritering van werk, gezamenlijke afspraken, doorontwikkeling, kwaliteit etc. Vakinhoudelijk stemmen zij direct af met de voor hun vakgebied relevante lectoren.

Voor de afdeling Onderwijs zijn wij op zoek naar een trainer-adviseur op het gebied van risicobeheersing, voor 32-36 uur per week.

Wat ga je doen

Samen met andere trainers, de onderwijskundigen en de decaan geef je invulling aan de opleidingen die onderdeel zijn van het cluster Samenwerken, Oefenen, Evalueren (SOE) binnen de Crisismanagement Academie. Dit zijn onder andere: Team Resource Management, de Basisopleiding Oefenen en Evalueren, met daarbij de Verdieping Oefenen en de Verdieping Evalueren en de Inzetevaluator-opleiding.

 • Je ontwerpt en verzorgt onderwijs, waarbij je je vakinhoudelijke en didactische expertise vertaalt naar prikkelende leeractiviteiten voor de deelnemers.
 • Je begeleidt deelnemers tijdens hun leerproces in nauwe samenwerking met andere trainers.
 • Je bewaakt de samenhang van de onderwijsproducten met de bestaande opleidingen binnen het IFV.
 • Je bent aanspreekpunt voor veiligheidsregio’s en draagt zorg voor een goede bekendheid van de producten en diensten van de het IFV.

Kernactiviteiten

 • Ontwikkelen en uitvoeren van (nieuwe) opleidingsprogramma’s en leergangen op basis van onderwijsvragen uit het werkveld.
 • Medeverantwoordelijk voor het te realiseren financiële resultaat van het decanaat.
 • Het onderzoeken van de behoefte aan en aanwezigheid van kennis en expertise binnen het veld.
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van (nieuwe) opleidingen en trainingen op basis van vragen uit de omgeving en maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen. Je houdt daarbij rekening met een evenwicht in kosten-baten.
 • Het ontwikkelen van voorstellen voor en het participeren in onderwijsvernieuwing, organisatieveranderingen binnen je vakgebied en opleiding.  
 • Het systematisch evalueren van opleidingen en trainingen en het op basis van de uitkomsten bijstellen.
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van (individuele en/of groepsgerichte) activiteiten die bijdragen aan de vak- en competentieontwikkeling van mens en organisatie; daarbij gaat het onder meer om opleidingen, trainingen, oefeningen, coaching en advisering.
 • Het opstellen en uitvoeren van een marketingplan voor de realisatie van leeractiviteiten.
 • Bijdragen aan (mede)ontwikkelen, uitwerken en verbeteren van het onderwijs door het ontwerpen van o.a. het curriculum, onderwijsmateriaal, toetsen en leersituaties.

Wie ben jij?

 • Je hebt een hbo getuigschrift of diploma.
 • Je hebt aantoonbare relevante werkervaring met opleiden, trainen en oefenen binnen het multidisciplinaire domein, met name op het gebied van samenwerken, oefenen, evalueren.
 • Je hebt ervaring in het opleiden en begeleiden van mensen, bij voorkeur aantoonbaar door middel van het diploma Docent of een pedagogische-didactische aantekening.
 • Je hebt aantoonbare ervaring als projectleider.
 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je bent enthousiast over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van leren en ICT.

Competenties

Kerncompetenties die het IFV van iedere medewerker vraagt zijn: communicatief vaardig, klantgericht, gedreven en betrokken. Functie-specifieke competenties zijn:

 • Ondernemend en klantgericht
 • Samenwerkingsgericht
 • Coachen en begeleiden
 • Bestuurlijk sensitief
 • Resultaatgericht
 • Communicatief
 • Leren en reflecteren

Wat bieden wij?

Een uitdagende functie binnen een stimulerende en collegiale werkomgeving. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Rechtspositieregeling Rijksambtenaren (BBRA). Afhankelijk van je achtergrond en ervaring word je ingeschaald in schaal 11 (minimaal € 3130,07 en maximaal € 4809,66 bruto per maand bij een 36-urige werkweek).

Het gaat om een aanstelling voor de duur van één jaar bij wijze van proef, met uitzicht op een vast dienstverband. Detachering vanuit de veiligheidsregio bestaat ook tot de mogelijkheden.

Interesse?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kenny Essers, hoofd Onderwijs of Erie Braakhekke Decaan Crisismanagement Academie telefoon 026 355 2378. Het IFV streeft naar een diverse en inclusieve werkomgeving. Heb je belangstelling voor de functie en pas je binnen het geschetste profiel, klik dan hier.

De sluitingsdatum is 28 april 2019.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 15 mei 2019.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld.

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)


Delen