Projectleider Pilot Gebiedsgerichte opkomsttijden

Brandveiligheid is coproductie omdat er meerdere partijen een bijdrage kunnen leveren aan een brandveilige samenleving. Natuurlijk speelt de brandweer hier een grote rol in. En één van de maatregelen die de brandweer kan treffen, is het bestrijden van brand. De repressieve brandweerzorg in Nederland is adequaat. En om recht te kunnen doen aan deze praktijk is een landelijk uniforme systematiek ontwikkeld en een beoordelingskader voor gebiedsgerichte opkomsttijden. Dit is vertaald in een concept-handreiking waar de brandweer nu ervaring mee wil op doen zodat daarna kan worden getoetst of deze handreiking kan worden toegepast zoals beoogd. Dit doen we in de vorm van een pilot waar een aantal regio’s aan kan deelnemen.

Wat ga je doen?

De brandweer zoekt een projectleider voor de pilot die wordt uitgevoerd in 2020. Wij zoeken een collega die deze kar kan trekken en begeleiden. Je neemt initiatief, voert regie, legt verbinding en werk goed samen. Je werkt nauw samen met de onderzoeksleider van het IFV. Bij aanvang stel je samen met betrokken partijen een projectplan op. Denk aan: het ministerie, de inspectie, onze lectoren brandweerkunde en brandpreventie, data-analisten, vakorganisaties en de deelnemende veiligheidsregio’s. Je legt verantwoording af aan de stuurgroep waarin een aantal commandanten regie voeren op dit onderwerp. Het resultaat is een bundeling van bevindingen, analyse en conclusie met aanbevelingen die kunnen worden gebruikt om de definitieve handreiking op te stellen.

Jouw profiel

 • HBO of WO werk- en denkniveau;
 • Je hebt kennis en affiniteit met het thema dekkingsplannen en opkomsttijden;
 • Je begrijpt de context en het speelveld rondom dit thema;
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken en kan goed schakelen tussen het operationele, tactische en strategische niveau;
 • Je denkt niet in problemen maar in oplossingen;
 • Je bent communicatief vaardig, werkt graag samen en hebt het talent om te verbinden en te stimuleren;
 • Je hebt energie en doorzettingsvermogen;
 • Je bent werkzaam bij een veiligheidsregio.

Wat bieden wij?

 • Een mooie uitdagende klus op landelijk niveau;
 • Een landelijke opgave die in samenwerking met diverse partijen tot stand komt;
 • Voor gemiddeld 3 dagen per week;
 • Voor de periode van maximaal een jaar;
 • Op basis van detachering.

Interesse?

Stuur dan je reactie voor vrijdag 31 januari 2020 aan:
Max Krisman, max.krisman@ifv.nl.
Programmamanager Uitvoeringsagenda Brandweer.

Voor vragen kun je contact opnemen met:
Odiel Nolet, odiel.nolet@ifv.nl, 06-27320743
Programmacoördinator Incidentbestrijding.

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)


Blanco_650-x-650.png

Delen