Projectleider doorontwikkeling landelijke digitale leeromgeving

Medio 2012 is gestart met een andere inrichting van het (brandweer)onderwijs: het zogenoemde blended learning, een geïntegreerde combinatie van praktijkonderwijs en ’online’ onderwijs. Om blended learning goed te ondersteunen wordt gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving (ELO) die de interactie tussen het proces van leren, de communicatie die nodig is voor dat leren en de organisatie van het leren faciliteert. Deze initiatieven hebben er toe geleid dat het brandweeronderwijs enorm is veranderd voor zowel cursisten als diegenen die het onderwijs geven en ondersteunen (contentontwikkelaars, docenten, beheerders van de ELO, etc.). Recent is een evaluatieonderzoek naar het gebruik van de ELO afgerond en zijn ontwikkelopgaven voor de toekomst geformuleerd. Deze ontwikkelopgaven moeten nu worden vertaald naar een project met als doel de kwaliteit van de landelijke leeromgeving te verbeteren.

Wat ga je doen?

Als projectleider ga je je als eerste bezighouden met het opstellen van een ontwikkelplan (roadmap) voor de toekomst. In het ontwikkelplan moeten de ontwikkelopgaven een plek krijgen met als eerste stap het herijken van de governance en de ondersteuning die wordt geboden. Zijn de uitgangspunten van destijds nog steeds valide? Is er voldoende ondersteuning om het proces goed te laten verlopen? Is de huidige governance doeltreffend? Zowel bij de ontwikkeling van de roadmap als bij het uitwerken en realiseren ervan werk je projectmatig. Je legt goed vast wat de doelstellingen en randvoorwaarden zijn. Je maakt een plan van aanpak, een planning en je zorgt ervoor dat je over de juiste mensen kunt beschikken voor de uitvoering. Je rapporteert aan de Stuurgroep Landelijke Leeromgeving met als voorzitter de landelijk portefeuillehouder Vakbekwaamheid en Kennis. Om deze ontwikkelopgaven succesvol te realiseren is samenwerking met de regio’s en samenwerking met de verschillende afdelingen binnen het IFV essentieel. Je gaat hiervoor in gesprek met veel stakeholders die een relatie hebben met het onderwijs binnen de veiligheidsregio’s en het IFV. Je geeft waar nodig advies om knelpunten op te lossen. Je signaleert zelfstandig potentiële problemen en komt met praktisch toepasbare oplossingen. Je zorgt voor adequate afstemming met alle betrokken stakeholders.

Jouw profiel

  • Je hebt aantoonbaar ruime ervaring met projectmatig werken in netwerken en in het bijzonder met veranderprocessen;
  • Je hebt een heldere communicatiestijl en het vermogen om complexiteit om te zetten naar eenvoud in woord en geschrift;
  • Je bent analytisch, denkt in oplossingen en bent goed in staat om beslissingen te nemen;
  • Je hebt aantoonbare ervaring als senior projectmanager met complexe projecten;
  • Je hebt overtuigingskracht, bent standvastig en je gaat een discussie niet uit de weg.

Wat bieden wij?

  • Een uitdagende opgave die in samenwerking met diverse partijen tot stand komt
  • Een stimulerende en collegiale werkomgeving
  • Voor ca. 2 a 3 dagen per week
  • Tijdelijke aanstelling voor de periode van een jaar met een optie tot verlenging.

Interesse?

Stuur dan je reactie voor vrijdag 31 januari 2020 aan:
Max Krisman, Programmamanager Uitvoeringsagenda Brandweer:
max.krisman@ifv.nl.

Voor vragen kun je contact opnemen met Leon Kerstjens, Programmacoördinator Vakbekwaamheid en Kennis: 
l.kerstjens@brandweernederland.nl,
06- 51691358.

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)


Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Delen