Voorzitter Consultatiegroep Brandweer Nederland

In het kort

Regio Landelijk
Plaats Nederland
Reageer voor 15-12-2021
Opleidingsniveau WO
Aantal uur 0 uur
Dienstverband Detachering
Open

Brandweer Nederland is het samenwerkingsverband van alle brandweerkorpsen, onder leiding van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s. Brandweer Nederland staat voor alle brandweermensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens en die werken aan een brandveilige samenleving. 24 uur per dag en 7 dagen per week. Behulpzaam, deskundig en daadkrachtig. Ons doel: minder branden, minder slachtoffers, minder schade.

Brandweer Nederland is een netwerkorganisatie. Vele brandweermensen uit alle regio’s zijn betrokken bij de uitvoering van landelijke projecten en werkzaamheden. Zij staan in hun dagelijks werk voortdurend in contact met burgers en bedrijven. Zij weten als geen ander wat er allemaal gebeurt op de werkvloer en zien wat de effecten zijn van het beleid. Het werk gebeurt in netwerken, vakgroepen en projectgroepen. Per onderwerp of aandachtsveld vormen mensen uit het veld tijdelijk of voor langere duur een netwerk of projectgroep. Kennis wordt fysiek ontsloten via de netwerken en digitaal via onder andere MijnBrandweer.

Consultatiegroep Brandweer Nederland

Doel Consultatiegroep

Het doel van de Consultatiegroep is om Brandweer Nederland/Veiligheidsregio’s in positie te brengen, zodat zo goed als mogelijk invloed kan worden uitgeoefend op de ontwikkeling van wet- en regelgeving in het kader van de Omgevingswet en aanpalende wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen of de Energiewet. Gegeven het integrale karakter van deze wetgeving, is een netwerk overstijgend gremium onontbeerlijk voor een effectieve positionering van de standpunten van Brandweer Nederland.

Overlegstructuur

De Consultatiegroep is in 2013 op initiatief van de Programmaraad Risicobeheersing opgericht. Destijds ten behoeve van het positioneren van de branche inzake het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen omdat dit vakgroep overstijgende vraagstukken behelsde. Gegeven het feit dat aanpassingen in de bouwregelgeving ook onderdeel van de Omgevingswet vormden, is logischerwijs de Omgevingswet binnen de reikwijdte komen te liggen. Gegeven het karakter van de Omgevingswet ligt de focus niet alleen op bouwregelgeving, maar wordt ook milieuregelgeving, energiewetgeving en aanpalende regelgeving meegenomen.
De Consultatiegroep is een samenwerkingsverband dat onafhankelijk, deskundig en verbindend wil afstemmen om fysieke veiligheid te borgen in de Omgevingswet. De huidige voorzitter is door de voormalige programmaraad aangewezen. Het secretariaat van de consultatiegroep wordt ingevuld door de Veiligheidsregio van de voorzitter. De frequentie van de bijeenkomsten is maandelijks.

Taken voorzitter:

 • Op inspirerende wijze leiding geven aan de Consultatiegroep
 • Contacten creëren en onderhouden met bij de Omgevingswet en aanpalende regelgeving betrokken Ministeries, met het Regieoverleg en de Vakraad Brandveiligheid, met
  Netwerken Brandweer Nederland en de Veiligheidsregio’s
 • Actuele ontwikkelingen ten aanzien van wet- en regelgeving en samenwerkingsverbanden volgen, bijhouden en kennisdeling hieromtrent stimuleren
 • Voorzitten van de bijeenkomsten van de Consultatiegroep
 • Afstemmen van agenda en verslaglegging met de secretaris van de Consultatiegroep

Vaardigheden:

 • Omgevingsbewust
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Creatief met een open houding
 • Vermogen te schakelen op gedetailleerd inhoudelijk niveau, strategische en lange termijn visie en op creëren goede relatie
 • Organiserend vermogen
 • Samenwerkingsgericht
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden

Belangrijk

Je werk als voorzitter ga je verrichten als onderdeel van je huidige werkzaamheden. Overleg dus altijd met je leidinggevende of hiervoor mogelijkheden zijn binnen je huidige functie.
De functie behelst – indicatief – een inzet van 200 uur op jaarbasis.

Vragen?

Voor vragen over de vacature kunt je contact opnemen met de huidige voorzitter van de Consultatiegroep, Gerda Bouma (06-511 03 905) of Chiel Polman, secretaris vakraad Brandveiligheid (06-48 59 16 32). Sollicitaties graag sturen naar chiel.polman@ifv.nl.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box