Secretaris netwerkgroep Arbeidsveiligheid

In het kort

Regio Landelijk
Plaats Nederland
Reageer voor 01-12-2021
Opleidingsniveau MBO
Aantal uur 0 uur
Dienstverband Detachering
Gesloten

Brandweer Nederland is het samenwerkingsverband van alle brandweerkorpsen, onder leiding van de Raad van Brandweercommandanten. Brandweer Nederland staat voor alle brandweermensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens en die werken aan een brandveilige samenleving. 24 uur per dag en 7 dagen per week. Behulpzaam, deskundig en daadkrachtig. Ons doel: minder branden, minder slachtoffers, minder schade.

Brandweer Nederland is een netwerkorganisatie. Vele brandweermensen uit alle regio’s zijn betrokken bij de uitvoering van landelijke projecten en werkzaamheden. Zij staan in hun dagelijks werk voortdurend in contact met burgers en bedrijven. Zij weten als geen ander wat er allemaal gebeurt op de werkvloer en zien wat de effecten zijn van het beleid. Het werk gebeurt in vakraden, netwerken, vakgroepen en projectgroepen. Per onderwerp of aandachtsveld vormen mensen uit het veld tijdelijk of voor langere duur een netwerk/vakgroep of projectgroep. Kennis wordt fysiek ontsloten via de netwerken en digitaal via onder andere MijnBrandweer.

Netwerkgroep Arbeidsveiligheid

De netwerkgroep, die valt onder de Vakraad Incidentbestrijding, behartigt de belangen van de brandweer op het beleidsveld arbeidsveiligheid. Op dit moment zijn de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsveiligheid binnen de brandweer erg actueel. Ontwikkeling van de Arbocatalogus, arbeidshygiëne, veilig werken op hoogte en veiligheidscultuur zijn zeer actuele onderwerpen.

De netwerkgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit de verschillende regio’s en zorgt voor:

 • het ontwikkelen en delen van kennis en informatie
 • beleidsvoorbereiding en –advisering
 • het leveren van bemensing voor tijdelijke werk- en projectgroepen die vallen binnen het doel en de ambities van de vakgroep
 • het vervullen van een expertiserol op het gebied van arbeidsveiligheid
 • het creëren van draagvlak bij de regio’s/korpsen, invulling platformfunctie
 • het onderhouden van contacten met strategische partners
 • het uitdragen van de visie en opvattingen van Brandweer Nederland (in- en extern)
 • ondersteuning en advisering van de Vakraad Incidentbestrijding.

Taken secretaris:

 • Voorbereiden agenda van de netwerkgroep vergaderingen (i.o.m. netwerkgroep voorzitter)
 • Verzorgen van de verslaglegging van de netwerkgroep vergaderingen (± 8 op jaarbasis)
 • Afstemmen met de voorzitter van de netwerkgroep
 • Zorgdragen voor kennisdeling en informeren van de leden van het netwerk over actuele ontwikkelingen i.o.m. de netwerkgroep voorzitter
 • Beheer van de pagina van de netwerkgroep op Mijnbrandweer en social media
 • Meedenken over de informatie op de website en hierin samenwerken met de afdeling communicatie

Vaardigheden:

Bij voorkeur affiniteit met het beleidsveld arbeidsveiligheid (o.a. veiligheidskundige, arbeidshygiënist, preventiemedewerker)

 • Organiserend vermogen
 • Samenwerkingsgericht
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden

Belangrijk

Je werk als secretaris ga je verrichten als onderdeel van je huidige werkzaamheden. Overleg dus altijd met je leidinggevende of hiervoor mogelijkheden zijn binnen je huidige functie.

Attitude

De secretaris van de netwerkgroep weet door een positieve, open en vragende houding mensen te binden en te enthousiasmeren, alsook relevante (externe) ontwikkelingen te signaleren en te agenderen. Hij/zij doet dit in nauwe samenspraak met de netwerkgroep voorzitter en de Vakraad Incidentbestrijding van Brandweer Nederland. De functie is zeker ook geschikt voor collega’s die zich graag willen verbreden en ontwikkelen, hun netwerk willen uitbreiden en betrokken willen worden bij actuele landelijke thema’s op het gebied van arbeidsveiligheid. De functie behelst – indicatief – een inzet van 200 uur op jaarbasis.

Voor vragen over de vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de netwerkgroep Arbeidsveiligheid. Michel Braam: 06-11859799. Sollicitaties graag sturen naar m.braam@brandweeraa.nl.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box