Medewerker Repressie C

In het kort

Regio home Midden- en West-Brabant
Plaats Roosendaal
Reageer voor 10-03-2023
Opleidingsniveau HBO - WO
Aantal uur 32 - 40 uur
Dienstverband Vast
Gesloten

Binnen afdeling Repressie Centraal is ruimte voor een medewerker Repressie C.
Inspirerend, daadkrachtig en koersvast
Standplaats Roosendaal.
In de loop van 2023 wordt definitief besloten over de toekomstige standplaats.

 

De afdeling Repressie centraal maakt onderdeel uit van de Portefeuille Informatie Onderzoek en Analyse & Repressie centraal. Portefeuillehouder is de districtsmanager van de Baronie. Het afdelingshoofd geeft leiding aan de afdeling Repressie centraal waarbinnen een 5 tal collega’s Repressie werkzaam is. De taken en werkzaamheden binnen de afdeling zijn ondersteunend aan de kerntaken, de missie en visie van de VRMWB. Hierbij staan vakmanschap, eigenaarschap, kwaliteit en integraal samenwerken centraal.

Binnen de afdeling wordt gewerkt aan optimalisatie van het vakgebied Repressie/brandweerzorg en volgen we de (landelijke) ontwikkelingen. Hierbij ligt het accent op de ontwikkeling van brandbestrijdingstechnieken en -tactieken, innovaties op het gebied van de technische hulpverlening, waterongevallen, incidentbestrijding gevaarlijk stoffen en de implementatie van de nieuwe landelijke richtlijnen (zoals bijvoorbeeld vernieuwde repressie en commandovoering) binnen de brandweer.
In deze functie ben je dus vooral bezig met het beter maken van ons brandweerproduct op straat, je draagt bij aan ons veilig en efficiënt optreden en je bent de specialist waar de brandweercollega’s op terug kunnen vallen. Daarbij wordt verwacht dat je dit doet van uit een klantgerichte opstelling in afstemming met de afdelingshoofden Brandweerzorg en met andere afdelingen en organisatieonderdelen.

Concreet betekent dit:

WAT: Repressie centraal biedt onze collega’s op straat een handelingsperspectief zodat zij hun repressieve werkzaamheden kunnen uitvoeren met de juiste kennis en inzicht. Dit doen we voor die repressieve taken die cluster- en soms zelfs regio-overschrijdend van aard zijn, maar wel relevant zijn voor het risico van onze regio.

HOE: Dit doen we door actief de laatste landelijke trends, inzichten en ontwikkelingen mede vorm te geven en deze ter beschikking te stellen voor de repressieve collega’s. En dit doen we zowel inhoudelijk als procesmatig.

WAAROM: Zodat we onze mensen voorbereid op pad sturen en daarmee in staat stellen veilig, vakbekwaam en volgens de laatste inzichten hun taak te laten uitvoeren, zodat de burger de hulp, zorg en dienstverlening krijgt waar ze recht op heeft.

Als medewerker repressie centraal (C) heb je een adviserende, vakinhoudelijke rol die vooral bedoeld is om onze primaire taak, incidentbestrijding samen met brandweerzorg en andere stakeholders door  te ontwikkelen en aan te laten sluiten op landelijk en lokale ontwikkelingen. In deze functie ben je dus verantwoordelijk voor:

Het ontwikkelen van beleid:

 • Initiëren, voorbereiden en ontwikkelen van beleid alsmede het uitdragen en creëren van draagvlak voor de visie en het beleid binnen brandweerzorg. Daarbij gaat het om onderwerpen van eenvoudige tot meer complexe aard, waarbij wensen, eisen en kaders door het management zijn aangegeven.
 • Verricht op operationeel niveau werkzaamheden op het werkterrein, met het accent op ontwikkelen en uitvoeren op middellange en korte termijn. Het betreft meerdere deelgebieden binnen een (beleids)terrein, divers van inhoud en structuur.
 • Draagt zorg voor in- en externe afstemming.
 • Draagt zorg voor procesbegeleiding en – ondersteuning.
 • Het werk wordt bepaald door beleidslijnen zoals deze door het management zijn aangegeven. De voortgang en afronding van taken vindt veelal plaats zonder directe controle en/of wordt in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten.

Het adviseren en bewaken van de implementatie:

 • Adviseert over vraagstukken en ontwikkelingen op het eigen vakgebied, op operationeel niveau.
 • Neemt deel aan of leidt projecten m.b.t. brandbestrijdingstechnieken en -tactieken, technische hulpverlening, waterongevallen, incidentbestrijding gevaarlijk stoffen
 • Vertaalt beleid en wet- en regelgeving naar praktisch uitvoerbare procedures.
 • Signaleert ontwikkelingen en adviseert over te nemen maatregelen.
 • Onderhouden van interne- en externe contacten
 • Initieert, organiseert, neemt deel aan externe en interne overlegverbanden en draagt binnen aangegeven kaders de standpunten van de organisatie uit.
 • Bij voorkeur HBO opleiding maar in ieder geval minimaal aantoonbaar HBO werk- en denkniveau.
 • Een pre is kennis en ervaring ten aanzien van het vakgebied Repressie.
 • Vaardigheid in het ontwikkelen van scenario’s en het opstellen van plannen van aanpak en korte notities.
 • Netwerker
 • Ervaring met project- en procesmatig werken.
 • Een pre is ervaring met Agile & Scrum
 • De functie is ingedeeld in schaal 9 max. € 4208 ,- bruto per maand
 • Een Individueel Keuze Budget (van 17,05% van je salaris), dat je kunt laten uitbetalen of kunt inzetten voor flexibele arbeidsvoorwaarden zoals extra pensioen, een onbelaste kilometervergoeding, vergoeding studiekosten, aanschaf fiets, of extra vakantie-uren.
 • Een goede pensioenregeling bij het ABP en deelname aan een collectieve ziektekostenverzekering.
 • Eenmalig in december een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering.
 • Tijd- en plaats onafhankelijk werken, met als standplaats Roosendaal.
 • Tegemoetkoming bij de inrichting van een thuiswerkplek.
 • Deze functie kan gecombineerd worden met een relevante piketfunctie en/of operationele rol binnen de repressieve organisatie

Ben je geïnteresseerd in deze functie?

Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk voor 10 maart 2023 via de aangegeven sollicitatiebutton. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 20 maart a.s.

Vragen?

Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met Leon Havermans, Afdelingshoofd IOA & Repressie Centraal: 06 – 30584554.

Stel een vraag