Medewerker Repressie B

In het kort

Regio home Midden- en West-Brabant
Plaats Roosendaal
Reageer voor 10-03-2023
Opleidingsniveau HBO
Aantal uur 32 - 40 uur
Dienstverband Vast
Gesloten

Binnen afdeling Repressie Centraal is ruimte voor een medewerker Repressie B.
Inspirerend, daadkrachtig en koersvast
Standplaats Roosendaal

In de loop van 2023 wordt definitief besloten over de toekomstige standplaats.

 

De afdeling Repressie centraal maakt onderdeel uit van de Portefeuille Informatie Onderzoek en Analyse & Repressie centraal. Portefeuillehouder is de districtsmanager van de Baronie. Het afdelingshoofd geeft leiding aan de afdeling Repressie centraal waarbinnen een 5 tal collega’s Repressie werkzaam is. De taken en werkzaamheden binnen de afdeling zijn ondersteunend aan de kerntaken, de missie en visie van de VRMWB. Hierbij staan vakmanschap, eigenaarschap, kwaliteit en integraal samenwerken centraal.

Binnen de afdeling wordt gewerkt aan optimalisatie van het vakgebied Repressie/brandweerzorg en volgen we de (landelijke) ontwikkelingen. Hierbij ligt het accent op de ontwikkeling van brandbestrijdingstechnieken en -tactieken, innovaties op het gebied van de technische hulpverlening, waterongevallen, incidentbestrijding gevaarlijk stoffen en de implementatie van de nieuwe landelijke richtlijnen (zoals bijvoorbeeld vernieuwde repressie en commandovoering) binnen de brandweer.
In deze functie ben je dus vooral bezig met het beter maken van ons brandweerproduct op straat, je draagt bij aan ons veilig en efficiënt optreden en je bent de specialist waar de brandweercollega’s op terug kunnen vallen. Daarbij wordt verwacht dat je dit doet van uit een klantgerichte opstelling in afstemming met de afdelingshoofden Brandweerzorg en met andere afdelingen en organisatieonderdelen.

Concreet betekent dit:

WAT: Repressie centraal biedt onze collega’s op straat een handelingsperspectief zodat zij hun repressieve werkzaamheden kunnen uitvoeren met de juiste kennis en inzicht. Dit doen we voor die repressieve taken die cluster- en soms zelfs regio-overschrijdend van aard zijn, maar wel relevant zijn voor het risico van onze regio.

HOE: Dit doen we door actief de laatste landelijke trends, inzichten en ontwikkelingen mede vorm te geven en deze ter beschikking te stellen voor de repressieve collega’s. En dit doen we zowel inhoudelijk als procesmatig.

WAAROM: Zodat we onze mensen voorbereid op pad sturen en daarmee in staat stellen veilig, vakbekwaam en volgens de laatste inzichten hun taak te laten uitvoeren, zodat de burger de hulp, zorg en dienstverlening krijgt waar ze recht op heeft.

Als medewerker repressie centraal (B) heb je een adviserende, vakinhoudelijk rol die vooral bedoeld is om onze primaire taak, incidentbestrijding samen met brandweerzorg en andere stakeholders door  te ontwikkelen en aan te laten sluiten op landelijk en lokale ontwikkelingen. In deze functie ben je verantwoordelijk voor:

Het ontwikkelen van beleid:

 • Je draagt zorg voor het initiëren, voorbereiden en ontwikkelen van beleid alsmede het uitdragen en creëren van draagvlak voor de visie en het beleid binnen de organisatie. Daarbij gaat het om onderwerpen van complexe aard, waarbij wensen, eisen en kaders door het management zijn aangegeven.
 • Je verricht op tactisch niveau werkzaamheden op het werkterrein, met het accent op ontwikkelen en uitvoeren op middellange termijn.
 • Je draagt zorg voor in- en externe afstemming.
 • Je draagt zorg voor procesbegeleiding en fungeert als projectleider op het eigen vakgebied.
 • Het werk wordt bepaald door beleidslijnen zoals deze door het management zijn aangegeven. De voortgang en afronding van taken vindt veelal plaats zonder directe controle en/of wordt in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten.

Adviseren en implementeren:

 • Adviseert over vraagstukken en ontwikkelingen op het eigen vakgebied, op tactisch en niveau.
 • Neemt deel aan of leidt projecten m.b.t. brandbestrijdingstechnieken en -tactieken, technische hulpverlening, waterongevallen, incidentbestrijding gevaarlijk stoffen.
 • Vertaalt beleid en wet- en regelgeving naar praktisch uitvoerbare procedures.
 • Signaleert ontwikkelingen en adviseert over te nemen maatregelen.
 • Onderhouden van interne- en externe contacten.
 • Initieert, organiseert, neemt deel aan externe en interne overlegverbanden en draagt binnen aangegeven kaders de standpunten van de organisatie uit.

Overige:

 • Aan deze functie kan een voor de functie relevante, passende piketfunctie(s) en/of operationele rol(len) worden toegekend.
 • HBO opleiding
 • Kennis en ervaring ten aanzien van het vakgebied Repressie.
 • Inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • Ervaring in het optreden in overlegsituaties en het daarin toelichten van het standpunt van de organisatie en het doen van voorstellen.
 • Ervaring met project- en procesmatig werken.
 • Een pre is ervaring met agile/scrum.
 • Bereidheid om deze functie te combineren met een relevante piketfunctie en/of operationele rol binnen de repressieve organisatie.
 • De functie is ingedeeld in schaal 10 max. € 4671 ,- bruto per maand.
 • Een Individueel Keuze Budget (van 17,05% van je salaris), dat je kunt laten uitbetalen of kunt inzetten voor flexibele arbeidsvoorwaarden zoals extra pensioen, een onbelaste kilometervergoeding, vergoeding studiekosten, aanschaf fiets, of extra vakantie-uren.
 • Een goede pensioenregeling bij het ABP en deelname aan een collectieve ziektekostenverzekering
 • Tijd- en plaats onafhankelijk werken, met als standplaats Roosendaal.
 • Tegemoetkoming bij de inrichting van een thuiswerkplek.

Ben je geïnteresseerd in deze functie?

Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk voor 10 maart 2023 via de aangegeven sollicitatiebutton. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 20 maart a.s.

Vragen?

Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met Leon Havermans, Afdelingshoofd IOA & Repressie Centraal: 06 – 30584554.

Stel een vraag