Landelijk Adviseurs natuurbrand

In het kort

Regio home Landelijk
Plaats Nederland
Reageer voor 15-10-2023
Aantal uur 0 uur
Dienstverband Vast
Open

Natuurtalenten gezocht! Wil jij één van de meest bijzondere rollen binnen de brandweer vervullen? Wij zijn op zoek naar nieuwe Landelijke Adviseurs Natuurbrand om onze huidige pool uit te breiden. De natuur in Nederland is in ontwikkeling. Naast dat klimaatverandering zijn invloed heeft, is ook natuurbeheer aan het veranderen. Dit betekent dat de brandweer zich moet aanpassen aan de veranderende omstandigheden.

Als Landelijke Adviseur Natuurbrand treed je tijdens grote en/of complexe natuurbranden op als adviseur van het lokale commando. Je beschikt over kennis van bestrijdingstactieken en -technieken en de specialistische teams die ingezet kunnen worden voor de bestrijding van de natuurbrand, werkt met de beschikbare applicaties (zoals het natuurbrandverspreidingsmodel) en bent in staat om een inschatting te maken van de branduitbreiding en risico’s die daardoor kunnen ontstaan.

De rol, en hoe die in Nederland geborgd wordt, is nog volop in ontwikkeling. We vragen je dan ook om hierin proactief mee te denken, samen met de gemotiveerde collega’s uit de pool. Je komt dus niet in een gespreid bedje, maar je wordt onderdeel van een zeer specialistisch team dat het thema natuurbranden verder kan ontwikkelen in Nederland en in je eigen regio.

Wat verwachten wij van jou?

Om gelijktijdige en langdurige beschikbaarheid van landelijk adviseurs én specialistische teams te kunnen waarborgen, worden dubbelfuncties met specialistische teams zoveel mogelijk vermeden. Aan het begin van het natuurbrandseizoen wordt een rooster op basis van beschikbaarheid opgesteld. Uitgangspunt hierbij is dat er altijd minimaal twee adviseurs natuurbrand beschikbaar zijn: zowel voor collegiale ondersteuning als voor gelijktijdigheid van incidenten.
Er is geen piketvergoeding beschikbaar. We verwachten dat je nadrukkelijk affiniteit hebt met het thema natuurbrandbeheersing.

Functieprofiel

Een landelijk adviseur natuurbrand beschikt over kennis en competenties op het niveau van Hoofdofficier van Dienst en adviesvaardigheden:

 • Kennis van landelijke operationele procedures
 • Kennis over en ervaring met de operationele systemen
 • Bestuurlijke sensitiviteit en communicatieve vaardigheden
 • Analyseren en beoordelen van het incident en vormen van een advies
 • Vooruitdenken in het incident, proactief handelen
 • Situationeel adviseren en variëren in adviesstijlen

Een landelijk adviseur natuurbrand beschikt over de volgende specifieke kennis.:

 • Kennis van natuurbranden
 • Uitgebreide kennis van de landelijke brandweerspecialismen
 • Kennis van vegetatietypen, het bijbehorend brandgedrag en hun bestrijdingsmogelijkheden
 • Kennis van de samenwerking met Defensie (waaronder RMOA’s).
 • Kennis van of ervaring in de samenwerking met natuurbeheerders
 • Kennis van gebiedsgerichte aanpak
 • Je bent in het bezit van de module brandweerchauffeur (licht) of is bereid dit te halen.

Wat bieden wij?

Het NIPV verzorgt je opleidings- en bijscholingstraject. De kennis die je opdoet tijdens deze bijeenkomsten kan je ook binnen je eigen regio gebruiken om natuurbrandbeheersing naar een hoger plan te tillen. Als landelijk adviseur natuurbrand heb je de kans om bij de grootste en/of meest complexe natuurbranden in Nederland aanwezig te zijn: een unieke ervaring die ook voor jouw kennis van onder andere het grootschalig brandweeroptreden van grote waarde is.

Onder het opleidings- en bijscholingstraject vallen onder andere:

 • Werken met het natuurbrandverspreidingsmodel en andere operationele systemen
 • Reflectie op succes- en faalfactoren bij natuurbranden
 • Samenwerking met Fire Bucket Operations (praktijkoefening)
 • Samenwerking met Voorbranden/Handcrew (praktijkoefening)
 • Samenwerking met andere specialismen op basis van themabijeenkomsten
 • Aansluiten bij regionale natuurbrandoefeningen
 • Deelnemen aan kennisuitwisseling met buitenlandse natuurbranddeskundigen
 • Afstemming met LOCC en andere partners

Vervolg

Ben je geïnteresseerd? Stuur je motivatie en cv dan uiterlijk 15 oktober 2023 naar Juliette Kraal: juliette.kraal@nipv.nl.

Heb je vragen over de functie of de sollicitatie? Schroom dan niet om contact op te nemen met de landelijke coördinator natuurbrandbeheersing Jelmer Dam: jelmer.dam@nipv.nl; telefoon: 06-14748467

Bij de invulling van de functie wordt ook gekeken naar geografische spreiding van de landelijk adviseurs natuurbrand en specifieke kennis over typen natuurbranden (zoals duin-, veen- of bosbranden).

Na de briefselectie zullen de gesprekken op donderdag 26 oktober en op vrijdag 27 oktober 2023 plaatsvinden.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box