HOOFDOFFICIER VAN DIENST BRANDWEER (IN OPLEIDING)

In het kort

Regio home Brabant-Noord
Plaats 's-Hertogenbosch
Reageer voor 16-05-2022
Opleidingsniveau HBO
Aantal uur Tot 16 uur
Dienstverband Vrijwillig, Beroeps
Gesloten

HOOFDOFFICIER VAN DIENST BRANDWEER (IN OPLEIDING)

Hoofdofficier van Dienst (in opleiding)

Brandweer Brabant-Noord (BBN) is het brandweerkorps voor de 16 gemeenten in Noordoost Brabant en maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De organisatie omvat ruim 950 vrijwilligers en 250 beroepskrachten die werken vanuit 38 brandweerposten en een centrale vestiging in ‘s-Hertogenbosch.

Brandweer Brabant-Noord is voor de bezetting van de operationele leiding op zoek naar een:

HOOFDOFFICIER VAN DIENST BRANDWEER (IN OPLEIDING)

District West

Het betreft een vacature in het Hoofd Officier van Dienst (HOvD) district van West (‘s-Hertogenbosch en omgeving). Deze functie betreft een operationele nevenfunctie en is dus geen hoofdbetrekking.

Het uitrukgebied van de HOvD-West bestaat uit het verzorgingsgebied van de posten ’s-Hertogenbosch, Rosmalen, Vlijmen, Cromvoirt, Vught, Drunen, Heusden, Helvoirt, Berlicum, Boxtel, Liempde, Schijndel, Sint-Michielsgestel en Sint-Oedenrode.

Wat ga je doen?
Vanuit je functie als HOvD vervul je de rollen van Taakcommandant, Algemeen Commandant Brandweer en Leider CoPI. Deze functies zijn hieronder nader beschreven:

1.    De HOvD geeft als Taakcommandant Brandweer leiding aan brandweereenheden (pelotons) bij de bestrijding ter plaatse van het incident.

2.    De HOvD als Algemeen Commandant Brandweerzorg heeft, via het actiecentrum Brandweerzorg, de leiding over de totale brandweerinzet die de bron- en effectbestrijding uitvoert en is verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen in het effectgebied. Vanaf GRIP 2 neemt de Algemeen Commandant namens de brandweer deel aan het ROT.

3.    De HOvD kan optreden als Leider CoPI. De Leider CoPI maakt deel uit van het commando plaats incident (CoPI) en vervult een belangrijke rol in het functioneren van de crisisorganisatie en de interne informatievoorziening. In deze rol heeft de HOvD de operationele leiding over de bestrijding van het incident.

Aanvullend kan de HOvD in het kader van het Regionaal Crisisplan worden ingezet als:

·         Hoofd Bron- en Emmissiebestrijding.

·         Hoofd Grootschalige Redding.

·         Hoofd Grootschalige Ontsmetting.

·         De HOvD neemt na incidenten initiatief tot een mono- dan wel multidisciplinaire evaluatie.

Voor de alarmering van de HOvD binnen BBN geldt, gezien het aantal functies dat deze functionaris bekleedt, een specifieke alarmering.

Op het vervullen van de HOvD-functie is de Regeling Operationele Leiding BBN 2014 van toepassing. Deze kan desgevraagd worden toegezonden. Opgemerkt moet worden dat momenteel wordt gewerkt aan een nieuw toekomstbeeld van de operationele leiding van BBN. Dit kan betekenen dat in de toekomst de invulling van de functie gaat wijzigen.

Wat zoeken we?

·         Je bent stressbestendig, kunt beslissen onder (tijds)druk en beschikt daarbij over aansturende kwaliteiten.

·         Je handelt rustig en weet steeds de situatie terug te brengen tot de kern.

·         Je kent het bestuurlijke krachtenveld en betrekt deze bij het vertalen van operationele kwesties naar beleidsmatige context.

·         Je straalt gezag en vertrouwen uit.

·         Voor de HOvD geldt een maximale opkomsttijd van 30 minuten, dit in verband met het COPI. Daarom is werken en wonen in het uitrukgebied een pré. Mocht je niet werken of wonen in het uitrukgebied, kunnen we in overleg afstemmen wat de mogelijkheden zijn en nodigen wij je toch uit om te solliciteren

·         Je bent in het bezit van het diploma Hoofd Officier van Dienst. Ook geïnteresseerden die niet in het bezit zijn van dit diploma, maar wel bereid zijn om dit te behalen en voldoen aan de instroomeisen voor deze leergang, worden uitgenodigd om te solliciteren.

 

Wat bieden we jou?

Voor de functie van HOvD geldt een piketvergoeding gebaseerd op de landelijke 10/16 regeling. Formeel bestaat het piket HOvD-West uit 5 HOVD-en met als gevolg een vijfwekelijks piket en een maandelijkse pikettoelage van 8,28%. De pikettoelage wordt aangepast zodra het aantal personen dat deel uitmaakt van het piket wijzigt.

Voor medewerkers met een beroepsaanstelling bij brandweer Brabant-Noord geldt dat zij de functie in de vorm van een oplegprofiel binnen hun hoofdfunctie uitvoeren. Hierbij geldt dat de pikettoelage over het bruto maandsalaris wordt berekend over minimaal schaal 10 CAR.

Voor medewerkers die hun hoofdbetrekking niet binnen brandweer Brabant-Noord hebben geldt dat de pikettoelage wordt berekend over het maximum van salarisschaal 12 CAR (€ 5.872,- bruto per maand). De daadwerkelijk gewerkte uren bij een oproep worden op declaratiebasis uitbetaald. Daarnaast maakt een jaarvergoeding onderdeel uit van de verloning. Opgemerkt moet worden dat momenteel wordt gewerkt aan een nieuw toekomstbeeld van de operationele leiding van BBN. Dit kan betekenen dat in de toekomst de invulling van de “vrijwillige ROL functionaris” anders gaat worden vormgegeven.

Terugbetaalregeling

Indien de kandidaat de opleiding tot Hoofdofficier van Dienst nog moet volgen, zal de opleiding worden vergoed door de organisatie. Er is uiteraard wel een terugbetaalregeling van toepassing.

 

Instromen in het piket

Het moment van instromen in het piket is afhankelijk van de situatie van de kandidaat. Indien de kandidaat nog niet in het bezit is van zijn/haar diploma, stroomt hij/zij pas in nadat de opleiding positief is afgerond. Als de kandidaat wel al in het bezit is van een diploma, zal het moment van instromen in overleg met het piket en de ROL-coördinator worden bepaald. Dit is namelijk afhankelijk van het uitstromen van een van de piketleden en dat zal naar verwachting in 2023 zijn

Nieuwsgierig geworden?
Nadere informatie over deze vacature kan verkregen worden bij Rik Zwaans, coördinator operationele leiding, onder nummer 06 34 982 982 of Bram Willemse, P&O-adviseur, onder nummer 06 11 626 015.

Wil je reageren?

Stuur dan uiterlijk 15 mei 2022 een sollicitatiebrief met CV naar Brandweer Brabant-Noord via vacatures@brwbn.nl en geef aan waarom jij de geschikte kandidaat voor deze functie bent.

De vacature is gelijktijdig in-en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. Voor wat betreft de interne procedure: zowel vrijwilligers als beroepsmedewerkers worden uitgenodigd om te solliciteren. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

 

De sollicitatiegesprekken zijn gepland in week 22.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box