Afdelingshoofd Operationeel Centrum Veiligheidsregio/Brandweer (OC VR/B)

In het kort

Regio home Midden- en West-Brabant
Plaats Bergen op Zoom
Reageer voor 26-03-2023
Opleidingsniveau HBO
Aantal uur 32 - 40 uur
Dienstverband Vast
Open

Politie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee (KMar) krijgen tien meldkamers die virtueel genetwerkt samenwerken volgens een gestandaardiseerde werkwijze, zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair. Dit netwerk van meldkamers draagt eraan bij om nu en in de toekomst burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crisis en rampen. Het eindbeeld is één Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS) met maximaal tien meldkamerlocaties. De nieuwe meldkamer Bergen op Zoom is nu bijna 3 jaar operationeel en groeit mee binnen de LMS en met de regionale ontwikkelingen van de veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant en Zeeland. Belangrijk onderdeel van deze gezamenlijke meldkamer is het Operationeel Centrum Veiligheidsregio/Brandweer (OC VR/B).

Wij zijn voor het Operationeel Centrum Veiligheidsregio/Brandweer op zoek naar een Afdelingshoofd OC VR/B (36 uur p/w)

Wat doet het Operationeel Centrum Veiligheidsregio/Brandweer?

Het Operationeel Centrum Veiligheidsregio/Brandweer valt organisatorisch gezien onder Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en is verantwoordelijk voor het verzorgingsgebied van Midden- en West-Brabant en Zeeland. Het OC VR/B is verantwoordelijk voor het aannemen en verwerken van meldingen voor spoedeisende hulpverlening op het gebied van openbare orde, veiligheid, ongevallen en rampen. Zoals 112 en Brandweer spoed geen nood. De meldkamer begeleidt en coördineert hulpverleningsdiensten en vervult een belangrijke rol in de grootschalige rampen- en crisisbestrijding. Het OC VR/B is 24/7 bereikbaar en operationeel in een sterk geautomatiseerde werkomgeving. Vanuit het OC VR/B wordt nauw samengewerkt met de brandweer, politie en de ambulancedienst. Het afdelingshoofd neemt zitting in diverse multi-, regionale- en landelijke overleggen op voornamelijk tactisch maar ook adviserend strategisch niveau.

Wat zoeken we?

Wij zoeken een afdelingshoofd die energie krijgt en het leuk vindt om:

 • Werkzaam te zijn in een dynamische veranderende omgeving met veel techniek;
 • Onderdeel te zijn van en constructief mee te denken in het multi-disciplinaire managementteam van de meldkamer Bergen op Zoom;
 • Mee te bouwen aan de doorontwikkeling van de meldkamer naar de meldkamer van de toekomst, als onderdeel van de totaalontwikkeling van meldkamer-Nederland;
 • Het team te inspireren en te coachen op hun vakmanschap en resultaten;
 • Te sturen op resultaten, ontwikkeling, houding, gedrag en samenwerking;
 • Om te gaan met verschillende belangen binnen de twee veiligheidsregio’s in relatie tot het OC VR/B en de best mogelijke oplossing te vinden en synergie te bereiken;
 • Mede ontwikkeling, vorm en invulling te geven aan de visie/missie van de veiligheidsregio’s en de meldkamer/LMS;
 • Samen te werken met de verschillende multi-partners aan het gemeenschappelijke doel.

Je bent een enthousiast en daadkrachtig persoon, die weet te verbinden en met plezier leidinggeeft aan ervaren centralisten en ondersteunende medewerkers (adviseurs). Je verbindt, moedigt aan, coacht, begeleidt en spreekt medewerkers aan op kwaliteit en de eigen verantwoordelijkheid op een duidelijke en daadkrachtige wijze. Wij gaan uit van vertrouwen, eigenaarschap en afspraak is afspraak. Je voelt je verantwoordelijk voor de resultaten en de kwaliteit van de opgedragen taken en dienstverlening van het OC VR/B en dus verwachten wij van jou dat je op jouw manier alles uit je mensen haalt wat erin zit. Niet alleen vanachter je bureau, maar met name in nauw contact met je medewerkers, klanten en partners. Je hebt oog voor detail, maar ziet ook het grotere plaatje. Als afdelingshoofd denk je mee over de koers van het OC VR/B en anticipeert op ontwikkelingen die op het OC VR/B afkomen. Je bent medeverantwoordelijk voor het vormen van de visie en werkt nauw samen met beide veiligheidsregio’s, brandweerkorpsen en hebt een goede aansluiting met het land op dit domein. Je vertegenwoordigt het OC VR/B vanuit beide veiligheidsregio’s bij in- en externe overleggen.
Je geeft leiding aan een team van 21 fte centralisten en 2 fte ondersteunend medewerkers (adviseurs). De adviseurs voorzien je van advies en zorgen mede voor de dagelijkse operationele zaken.
Je legt verantwoording af aan de portefeuillehouder OC VR/B die tevens districtsmanager Baronie is van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Wat verwachten wij van jou?

 • Je hebt HBO-plus/academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur aantoonbaar door een relevant diploma;
 • 5 tot 10 jaar relevante leidinggevende werkervaring in een dynamische omgeving;
 • Ervaring bij en/of affiniteit met de veiligheidsregio, brandweer of veiligheidsdomein is een grote pré;
 • Je hebt visie en kunt jezelf goed verwoorden in zowel taal als op schrift;
 • Je kunt goed functioneren in een veranderende en soms stressvolle omgeving, bij voorkeur aantoonbaar door relevante (werk)ervaring;
 • Je bent cultuurdrager en hebt daar een voortrekkersrol in.

Je werkomgeving is boeiend, uitdagend en dynamisch. Daarbinnen bieden wij jou uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het huidige CAO-onderhandelaarsakkoord is onderstaand niet meegenomen.

 • De functie zit in een waarderingstraject en is indicatief ingedeeld in schaal 12 (min. € 4.447,-, max. € 6.103, – bruto, peildatum april 2022) bij een 36-urige werkweek.
 • Een Individueel Keuze Budget van 17,05% met fiscaal aantrekkelijke uitruildoelen zoals een onbelaste vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer, extra pensioen, vergoeding studiekostenregeling, aanschaf fiets voor woon-werkverkeer.
 • 144 vakantie-uren, met mogelijkheid tot extra aankoop van uren. Per 1 januari 2024 worden hier voor elke medewerker 43,2 vakantie-uren aan toegevoegd. Tevens bestaat de mogelijkheid tot extra aankoop van uren.
 • De VR kent een vergoeding voor dienstreizen en binnenkort een vergoeding voor de reiskosten van woon-werkverkeer.
 • Aantrekkelijke kortingen op verschillende verzekeringen.
 • Een goede pensioenregeling via ABP en collectieve ziektekostenverzekering.
 • De aanstelling is aanvankelijk voor bepaalde tijd van 1 jaar, met de intentie om bij voldoende functioneren een vaste aanstelling aan te bieden.
 • Standplaats voor deze functie is Bergen op Zoom

Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met Joop Goorden, afdelingshoofd OC VR/B a.i. via joop.goorden@vrmwb.nl danwel telefonisch op nr 06-22 54 38 35 of Marlou Boot, portefeuillehouder OC VR/B tevens districtsmanager Baronie via marlou.boot@brandweermwb.nl danwel telefonisch op nr 06-23 95 99 27. Beiden van maandag t/m donderdag.
Heb je interesse in deze functie, solliciteer dan uiterlijk zondag 26 maart 2023.

De gesprekken vinden plaats op maandag 3 april 2023. Naast de gesprekken, maakt een assessment op 11 april 2023 deel uit van het selectieproces. Voor de definitieve aanstelling vindt er een screeningsonderzoek plaats.

Stel een vraag