Adviseur Operationele Voorbereiding met Coördinerende taken

In het kort

Regio home Amsterdam-Amstelland
Plaats Amsterdam
Reageer voor 31-07-2024
Aantal uur uur
Open

Wil jij een bijdrage leveren aan de brandweerzorg in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland? Heb je ervaring met projectmatig werken, ben je resultaatgericht en kun je deze resultaten boeken binnen een complex speelveld met verschillende belangen? Je bent op de hoogte van interne en externe ontwikkelingen en kan dit vertalen naar effectief beleid en implementatie? Dan zijn wij opzoek naar jou!

Wat ga je doen?

Werken bij de afdeling Operationele Voorbereiding betekent dat je voorwaarden schept voor snelle, efficiënte en veilige incidentbestrijding door de Brandweer Amsterdam-Amstelland.
Het team Bereikbaarheid en Bluswater is een belangrijk onderdeel van de afdeling en adviseert gevraagd en ongevraagd over alle bereikbaarheids- en bluswatervraagstukken in de regio.

**_De mobiliteit binnen de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland brengt steeds complexere vraagstukken met zich mee, zoals:_**
• 30 km-zonering
• verkeersluw maken van bestaande wegen
• inbreidingsplannen en nieuwbouwprojecten
• complexe wegwerkzaamheden, zoals verbetering bruggen en kades
• meer verkeer en afsluiting van wegen
• gewijzigde advisering door Omgevingswet

Door deze vraagstukken wordt de doorgang van nood- en hulpdiensten beperkt. Tijdig informatie over deze afsluitingen, plannen en afstemming is belangrijk, zodat routes eventueel aangepast kunnen worden en de bereikbaarheid gegarandeerd is. Jij kan als spin in het web rondom bereikbaarheid en bluswater zorgen dat de Brandweer altijd ter plaatste komt!

**_Concreet ga je het volgende doen:_**

Als adviseur Bereikbaarheid & Bluswater/ Coördinator draag je zorg voor de dagelijkse aansturing van het team, ben je aanspreekpunt voor het (sector)management en onderhoud je netwerk van o.a. gemeenten en drinkwaterleveranciers.
Je bent verantwoordelijk voor de bereikbaarheids- en bluswateradvisering bij (grote) infrastructurele projecten en (nieuw)bouwprojecten, zodat locaties altijd bereikbaar blijven voor de brandweer en de andere nood- en hulpdiensten.
Je vertegenwoordigt de bereikbaarheidsbelangen van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland in gemeentelijke en regionale overleggen, geeft hierover gevraagd en ongevraagd advies en brengt hierin een eenduidige lijn aan.
Je bent als inhoudelijk deskundige aanspreekpunt voor de specialisten van het team Bereikbaarheid en Bluswater en de afdeling Operationele Voorbereiding.
Je coördineert het gebruik van (digitale) informatie rondom bereikbaarheid, bluswater. Met name ten behoeve van de eenheden van de Operationele Dienst.
Je bent lid van het Regionaal Overleg Brandweer, waarin de gemeentelijke OOV-ambtenaren en strategisch adviseurs van de drinkwaterleveranciers zitting hebben. In dit overleg ben je namens de Veiligheidsregio aanspreekpunt voor de regionale bluswatervoorziening.
Je werkt met de stakeholders samen bij het oplossen van strategische vraagstukken en geeft mede vorm aan een toekomstbestendig beleid op het gebied van bereikbaarheid en bluswater.
Je verzorgt managementrapportages en licht deze desgewenst toe in diverse overlegstructuren.

Wie ben je?

Ben jij een verbinder, die afdelingen en collega’s samen kan brengen om (complexe) problemen samen aan te pakken en op te lossen? Kun je energie brengen en resultaten bereiken? Dan zoeken we jou!

– Je hebt HBO werk- en denkniveau;
– Je hebt ervaring met (gemeentelijke) processen en je hebt affiniteit met stedelijke infrastructuur en bouw;
– Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder de handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid en de nieuwe omgevingswet;
– Je toont initiatief en het is belangrijk dat je flexibel inzetbaar bent;
– Je bent resultaat- en klantgericht;
– Je hebt ervaring binnen het bestuurlijke (gemeentelijke) speelveld;
– Je kan plannen en organiseren;
– Je neemt verantwoordelijkheid en je weet van aanpakken;
– Je bent een teamspeler, maar kan je vooral ook zelfstandig goed uit de voeten;
– Je beschikt over ervaring op beleidsmatig en projectmatig gebied en je weet goed je adviesvaardigheden in te zetten.

Dit krijg je van ons

Bij de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland kun je werken in een fijn team waar je kunt groeien in je werk.
– Salaris in schaal 10a met een max van € 5.402,- bruto per maand op basis van 36 uur per week.
Indien je geschikt bent als coördinator, is er een oplegprofiel naar salarisschaal 11 maximaal € 5.773,- op basis van een 36-urige werkweek.
– Een baan voor 36 uur per week
– Een individueel keuzebudget van 18,63% over het bruto jaarsalaris, dit is inclusief eindejaarsuitkering en vakantiegeld.
– 144 uur wettelijk en 43,2 uur bovenwettelijke vakantie-uren op basis van een 36-urige werkweek.
– Een aanstelling van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling. –
– Een gunstig pensioen bij ABP waarvan 70% door ons wordt betaald. –
– De mogelijkheid om hybride te werken met een thuiswerkvergoeding van € 3,- per dag. –
– Maandelijkse bijdrage ziektekosten. –
– Gratis gebruik maken van alle sportfaciliteiten op de brandweerkazernes. –
– Aandacht voor (persoonlijke) ontwikkeling, zo is er de mogelijkheid om opleidingen, trainingen en workshops te volgen. –
– De mogelijkheid om naast je vaste baan een uitruk- piketfunctie aan te nemen.
_Het dragen van een uniform is in sommige situaties verplicht_

Inlichtingen

Heb je na het lezen van de vacature nog vragen en/of opmerkingen?
Neem dan contact op met Bart van Veldhuisen, Manager van de afdeling OV via bart.van.veldhuisen@brandweeraa.nl of 06- 21 45 62 71

George van Ee, recruiter, voor vragen over het sollicitatieproces via george.van.ee@veiligheidsregioaa.nl of 06-15 69 46 19.

Het team

Onze afdeling maakt onderdeel uit van de Sector Brandweerzorg. Deze bestaat uit 18 kazernes en de afdelingen Operationele Voorbereiding, Stafbureau Brandweerzorg, Vakbekwaamheid en Risicobeheersing. De opgave waar we als Veiligheidsregio en organisatie voor staan, vraagt om een goede (voorwaardenscheppende) operationele bedrijfsvoering. Deze operationele bedrijfsvoering moet robuust en wendbaar tegelijk zijn.

De afdeling OV bestaat uit 3 teams IGIB, Bereikbaarheid & Bluswater en Ontwikkeling & Specialisme Je gaat aan de slag binnen het team bereikbaarheid & Bluswater. De medewerkers van het team Bereikbaarheid en Bluswater houden zich bezig met o.a. projecten en advisering rondom infrastructurele bereikbaarheid vraagstukken in met name de zwaar verstedelijkte gebieden.

Om nu en in de toekomst passende brandweerzorg te kunnen leveren moet de VrAA aansluiten en inspelen op ontwikkelingen in de regio. Dit maken we mogelijk door samen te werken met verschillende afdelingen, externe partners en maken we afspraken met gemeenten en het regionaal bestuur

Meer lezen over ons team en de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland? Kijk op http://www.veiligheidsregioaa.nl

Meer weten? Solliciteren?

**Je kunt reageren tot en met 28 juni a.s. De gesprekken vinden plaats op 15 juli 2024 op kazerne Nico; IJtunnel 4 te Amsterdam**

_Interne en externe werving vindt gelijktijdig plaats en een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure._

_Acquisitie wordt niet op prijs gesteld, delen wel!_

Solliciteren is voor iedereen

We zijn een veiligheidsregio in Nederland met allerlei verschillende mensen. Voor ons is diversiteit belangrijk voor creativiteit, inspiratie, innovatie en sterke teams. Elke dag werken we aan een open cultuur waar ruimte is voor ieders talent. Het maakt niet uit wie je bent, we zijn er voor jou en je bent van harte welkom om te solliciteren!

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box