Adviseur Omgevingsveiligheid

In het kort

Regio home Amsterdam-Amstelland
Plaats Amsterdam
Reageer voor 11-09-2023
Opleidingsniveau HBO - WO
Aantal uur 32 - 40 uur
Dienstverband Vast
Open

Zorg jij met je specialistische kennis voor een veilige leefomgeving?

Onze samenleving is continu in beweging. We willen wonen, werken en recreëren in dichtbevolkt gebied en dan het liefst zo duurzaam mogelijk. Hoe ontwikkelen we onze regio op een veilige manier? Zodat we ruimte geven aan technologische ontwikkelingen zoals grootschalig gebruik van waterstof als energiebron of duurzame biovergisters. Help jij ons passende maatregelen te adviseren om de risico’s te beperken?

Dit ga je doen

Met jouw expertise draag je bij aan een leefomgeving waarin veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Dat doe je vooral door vroegtijdig om tafel te zitten met gemeenten, ontwikkelaars en deskundigen. Je geeft inzicht in de gevaren van (nieuwe) technologieën zoals transport van waterstof door buisleidingen of grootschalige energieopslag in batterijsystemen. En je adviseert over haalbare en effectieve maatregelen om de risico’s beheersbaar te houden.

Je past je kennis van gevaarlijke stoffen op alle niveaus toe. Bijvoorbeeld in landelijke werkgroepen voor het opstellen van praktische richtlijnen. Maar ook voor uitvoerbare adviezen naar collega’s en onze uitrukdienst. Je hebt een breed netwerk en houdt dit met enthousiasme in stand.

Het werk stelt je ook voor inhoudelijke dilemma’s. Bijvoorbeeld omdat de regelgeving en kennis over nieuwe technologieën nog ontbreekt. Je duikt daar vol overgave in en kunt management en bestuur adviseren over de kansen en risico’s.

Hier herken jij jezelf in

Je hebt een technische achtergrond en kennis van gevaarlijke stoffen. Je begrijpt dat ondanks alle maatregelen een ramp niet ondenkbaar is. Met jouw analytische vermogen kun je beoordelen wat de gevolgen zijn en wat je hieraan kunt doen. Je vertegenwoordigt daarbij de belangen van onze (brandweer)organisatie, maar je hebt ook oog voor de belangen van anderen. Je staat stevig in je schoenen en communiceert in begrijpelijke taal over moeilijke materie. Dat lukt je op schrift én mondeling. Je bent je ook bewust van je eigen functioneren en neemt tijd om daarop te reflecteren. En bovenal ben je een sociale en leuke collega met wie we fijn kunnen samenwerken. Iemand die anderen weet te betrekken en mee te nemen in het enthousiasme dat jij voelt bij wat je doet.

Dit breng je mee

  • HBO+ of academisch werk- en denkniveau;
  • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
  • Het vermogen om de essentie voor ons werkveld te destilleren uit grote hoeveelheden informatie en de consequenties daarvan helder vertalen voor anderen.
  • Aantoonbare kennis van gevaarlijke stoffen
  • Rijbewijs B.

Solliciteren is voor iedereen

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland staat midden in de samenleving. Daarom zetten wij in op meer diversiteit binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. We werken hard aan een open cultuur met ruimte voor ieders unieke talent. Voor ons is diversiteit meer dan alleen de zichtbare verschillen tussen mensen. Diversiteit zit ook in de verschillende kwaliteiten van mensen, in de manier van werken en de manier van denken. Ons streven is dat onze organisatie een afspiegeling is van de samenleving met al haar verschillen. We zijn er dus ook voor jou en je bent van harte welkom te solliciteren!

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Binnen onze Veiligheidsregio werken zes gemeenten, brandweer, geneeskundige diensten, politie, openbaar ministerie en andere publieke en private (veiligheids)partners samen. We maken risico’s beheersbaar, verlenen brandweerzorg en we bereiden ons voor op crises. Binnen de brandweer en onze crisisorganisatie zijn er geregeld nevenfuncties beschikbaar die je zou kunnen vervullen. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan de Repressieve Ondersteuning Poule of in een piket als crisisfunctionaris. Lijkt je dat interessant, maar mis je nog kennis en ervaring? Geen probleem, dan kijken we samen naar de mogelijkheden tot het volgen van een opleiding.

Naast je kantoorbaan kun je dus mogelijk ook tijdens een incident op straat je handen uit de mouwen steken. Kijk op de website voor meer over de Veiligheidsregio. Ook op LinkedIn lees je meer over onze (brandweer)organisatie.

Afdeling Risicobeheersing

De afdeling Risicobeheersing is een onderdeel van de Sector Brandweerzorg. Risicobeheersing adviseert aan het bevoegd gezag, andere veiligheidsregio’s, externe partijen en het bestuur over het voorkomen en beperken van risico’s op brand en andere incidenten. Wij zijn dáár waar we de meeste invloed kunnen uitoefenen op een veilige leefomgeving.

Meer informatie over onze werkwijze en inhoudelijke thema’s van de afdeling risicobeheersing vind je via de QR-code.

Solliciteren

Zie je het helemaal zitten als onze collega, maar heb je nog vragen? Neem dan contact op met:

–          Norbert Gret (coördinator Risicobeheersing) via 06-1320 8833 of norbert.gret@brandweeraa.nl (vragen over de functie)
–          P&O Services via 020 – 555 6900 (vragen over de procedure)

Solliciteren kan tot en met zondag 3 september 2023. De gesprekken vinden plaats in de week van 12 september. Stuur je CV en motivatiebrief naar solliciteren@brandweeraa.nl.

Een assessment of een voorbeeld van schriftelijke vaardigheden kan deel uitmaken van de procedure.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box