Adviseur Gevaarlijke Stoffen

In het kort

Regio home Limburg-Noord
Plaats Limburg-Noord
Reageer voor 27-06-2022
Opleidingsniveau HBO - WO
Aantal uur 0 uur
Dienstverband Beroeps
Gesloten

Ten behoeve van de operationele brandweerorganisatie is Brandweer Limburg-Noord op zoek naar een Adviseur Gevaarlijke Stoffen (in opleiding). Het betreft een operationele (neven)functie.

Een Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) werkt in de repressieve dienst van de brandweer en kan worden ingezet als er sprake is van een incident met gevaarlijke stoffen. Daarnaast adviseer je op grond van jouw inhoudelijke kennis, de beschikbare feiten, analyse, herkenning van scenario’s en situatie-inschattingen over onder de inzetmogelijkheden van de brandweer, de bestrijding van het incident, de mogelijke gevolgen voor de omgeving en schoon en veilig werken.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn, conform de Wet Veiligheidsregio, in drie kerntaken te onderscheiden:

  1. Analyseren en beoordelen van het incident (ter plaatse en op afstand).
    De AGS analyseert en beoordeelt het incident gevaarlijke stoffen op basis van de beschikbare gegevens en vertaalt deze informatie naar mogelijke scenario’s. De AGS stelt dit beeld gedurende het incident zo nodig bij. Analytisch vermogen is hierbij van groot belang.
  2. Vormen van het advies.
    Op basis van de gekozen scenario’s formuleert de AGS een advies. Hij houdt hierbij rekening met de operationele mogelijkheden en sluit aan op de doelgroep en de belangen van de ontvangers van zijn advies. Adviesvaardigheid, communicatie en informatie zijn hierbij van groot belang.
  3. Optreden als AGS (overdragen advies en samenwerken met betrokken partijen).
    In het brongebied brengt de AGS, onder turbulente omstandigheden, een gefundeerd en toepasbaar advies uit. Flexibiliteit, werken onder tijdsdruk, maar ook samenwerking en afstemming met betrokken partijen spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast kan de AGS optreden als adviseur van het operationeel team en coördinator van de verkenningseenheden. Communicatie en informatie zijn hierbij van belang.
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box