Senior Adviseur OTO / NTC UCPM

Word Senior Adviseur Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) en National Training Coördinator (NTC) UCPM bij het LOCC.

Draag bij aan een multidisciplinaire aanpak bij operationele crisisbeheersing

Het betreft een detachering voor een periode van 3-4 jaar.
Het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) is een door de Openbare Orde en Veiligheidskolommen (Politie, Brandweer, GHOR, Defensie en Gemeenten) bemenste organisatie die 24/7 haar operationele taken uitvoert bij (de voorbereiding op) dreigende en acute incidenten, rampen, crises en grootschalige evenementen.

Het LOCC maakt deel uit van de NCTV (Directie Veiligheidsregio’s en Crisisbeheersing) en is beheersmatig ondergebracht en gehuisvest bij de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie in Driebergen. Het LOCC kent naast het Hoofd LOCC drie secties: de sectie Informatie, Bijstand en Operatiën (IBO), de sectie Planvorming en Advisering (P&A) en de sectie Faciliteiten en Ondersteuning (F&O). De bemensing wordt gevormd door medewerkers van de operationele kolommen die op detacheringbasis tijdelijk worden geplaatst bij het LOCC.

Als senior adviseur maak je deel uit van de sectie Faciliteiten & Ondersteuning (F&O) . De sectie F&O heeft tot doel het adviseren en ondersteunen van het managementteam en het verrichten van administratieve taken op het gebied van bedrijfsvoering (PIOFACH). Daarnaast zijn de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van OTO bij deze sectie belegd alsmede de taken op het internationale gebied als National Training Coördinator van de Europese Civiele Bescherming. De sectie F&O bestaat naast een sectiehoofd uit vier medewerkers waaronder twee managementondersteuners, een senior adviseur bedrijfsvoering en een senior adviseur OTO. Het sectiehoofd F&O is tevens plaatsvervangend Hoofd LOCC.

Je functie

Als senior adviseur ben je de specialist op je vakgebied: opleiden, trainen en oefenen (OTO). Je verzorgt innovatieve kennisontwikkeling en specialistische inbreng binnen het werkveld kwaliteitszorg en vakbekwaamheid en het invoeren van prestatie-indicatoren basisniveaus, kwaliteitsborging en accreditatie. Je initieert evaluaties van trainingen, oefeningen en operationele inzetten van bijvoorbeeld het Operationeel Team. Je adviseert het managementteam over de wijze van implementatie van verbeterpunten. Ook organiseer je opleidings- en oefeningsactiviteiten in het kader van training en voorbereiding op mogelijke calamiteiten en crisissituaties.

Als National Training Coördinator (NTC) van het Union Civil Protection Mechanisme (UCPM) coördineer je de Nederlandse deelname aan opleidingen en oefeningen en draag je bij aan de gereedstelling van uit te zenden Nederlandse Experts binnen de EU, conform de Terms of Reference. Tevens ben je het Nederlandse contactpunt voor het programma Exchange of Experts van de EU.

Als senior adviseur OTO volg je nauwgezet de ontwikkelingen bij de OTO gerelateerde zaken  bij de crisisorganisatie en –partners en stemt deze af binnen het LOCC.

In geval van opschaling van het LOCC moet je kunnen optreden in de warme rol van het Operationeel Team.

Je profiel

Je hebt ervaring en affiniteit met grootschalig- en multidisciplinair optreden. Je beschikt over ruime operationele en relevante ervaring in het werkveld en opereert al geruime tijd op HBO+ of WO werk- en denkniveau. De functie die je binnen je eigen kolom bekleedt ligt bij voorkeur op schaal 11 niveau. Je hebt inzicht in organisatorische en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan je eigen werkterrein. Je adviesvaardigheden zijn sterk ontwikkeld. Je hebt en onderhoudt een relevant multidisciplinair netwerk en bent in staat het LOCC daarin te vertegenwoordigen.

Je hebt kennis en aantoonbare ervaring op het gebied van grootschalig multidisciplinair optreden en bent succesvol in informatiemanagement. Verwerven van draagvlak is je op het lijf geschreven. Je hebt bij voorkeur kennis en ervaring met netcentrisch werken en LCMS en je hebt een relevant netwerk gericht op informatiemanagement. Gezien de aard van de functie zijn de volgende competenties van belang: analyserend vermogen, overtuigingskracht, organisatiesensitiviteit, netwerkvaardigheid, plannen en organiseren, omgevingsbewustzijn, klantgerichtheid, creativiteit, kwaliteitsbewustzijn, visie en vakkennis. Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift is een vereiste.

Arbeidsvoorwaarden

Je huidige rechtspositie is uitgangspunt gedurende de detachering. De functie biedt mogelijkheden voor persoonlijke en functionele ontwikkeling. Fulltime is de functie 36 uur per week. Je wordt vanuit een vast dienstverband tijdelijk verplaatst voor een periode van 3-4 jaar. Het LOCC kent een eigen piketregeling.

Informatie en sollicitatie

Meer informatie over het LOCC: www.nctv.nl/locc. Nadere informatie over de functie bij dhr. Roland Albertema, 06-55496917 / 088-6628000 of  R.A.W.Albertema@nctv.minvenj.nl.
Kandidaten worden verzocht een gemotiveerde sollicitatiebrief en CV voor 20 december 2017  per mail te richten aan het hoofd van het LOCC, de heer A.W.G.M. Appels: a.w.g.m.appels@nctv.minvenj.nl.

Bijzonderheden

Wij verzoeken je nadrukkelijk om je belangstelling voor deze detachering vooraf te bespreken met je leidinggevende. Relevant voor jouw management is dat de salariskostenvergoeding van het LOCC is gemaximaliseerd en gebaseerd op het schaalgemiddelde BBRA 11, inclusief vakantietoeslag, einde jaaruitkering en werkgeverslasten.

Wij streven ernaar om de gesprekken te laten plaatsvinden in week 02 en de functie in te vullen per 01 februari 2018.

LOCC
Hoofdstraat 54
3972 LB Driebergen-Rijsenburg
Wij gebruiken cookies