Senior Adviseur en kolomvertegenwoordiger brandweer

Word Senior Adviseur (bij de Sectie Planvorming en Advisering) en Kolomvertegenwoordiger Brandweer bij het LOCC

Draag bij aan een multidisciplinaire aanpak bij operationele crisisbeheersing

Het betreft een detachering voor een periode van 3-4 jaar.

Het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) is een door de Openbare Orde en Veiligheidskolommen (Politie, Brandweer, GHOR, Defensie en Gemeenten) bemenste organisatie die 24/7 haar operationele taken uitvoert bij (de voorbereiding op) dreigende en acute incidenten, rampen, crises en grootschalige evenementen.

Het LOCC maakt deel uit van het ministerie van Justitie en Veiligheid (Directie Veiligheidsregio’s en Crisisbeheersing, thans nog onder de NCTV) en is beheersmatig ondergebracht en gehuisvest bij de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie In Driebergen. Het LOCC kent naast het Hoofd LOCC drie secties: de sectie Informatie, Bijstand en Operatiën (IBO), de sectie Planvorming en Advisering (P&A) en de sectie Faciliteiten en Ondersteuning (F&O). De bemensing wordt gevormd door medewerkers van de operationele kolommen die op detacheringbasis tijdelijk worden geplaatst bij het LOCC.

Je functie

De Sectie Planvorming & Advisering (P&A) heeft tot doel het leveren van een bijdrage aan de optimalisering van de crisisbeheersing op bovenregionaal en  nationaal niveau in de koude fase. De sectie doet dit door   mee te werken aan de bovenregionale en nationale planvorming / voorbereidende besluitvorming of advisering. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de afdelingen binnen J&V, maar ook met ministeries als  I&W, EZ en BZ, BZK. Daarnaast is veel contact met  de operationele partners als Veiligheidsregio, Brandweer, Defensie, Gemeente (Bevolkingszorg), GHOR, Politie en vitale partijen. Onder de reguliere omstandigheden  werkt de sectie daarom basisscenario’s uit waarbij inzicht wordt verkregen in de consequenties van het verdelen van schaarste en/of ontsluiten van kennis hierover (planvorming).

Als Senior Adviseur en Kolomvertegenwoordiger Brandweer volg je actief  de ontwikkelingen bij de brandweer en stemt deze af binnen het veld van de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook stem je dit af met de bij het LOCC gedetacheerden van je eigen kolom.

Als lid van het Kolomvertegenwoordigersoverleg ben je mede verantwoordelijk voor de visie- en strategievorming als onderdeel van de integrale doelstelling van het LOCC op het gebied van crisisbeheersing en ben je belast met een aantal LOCC-brede portefeuilles.

In geval van opschaling van het LOCC moet je kunnen optreden als Operationeel Leider (OL).

Je profiel

Je bent een brandweer functionaris en hebt een breed netwerk en ervaring in de brandweer in Nederland Je hebt  affiniteit met grootschalig- en multidisciplinair optreden. Je beschikt over ruime operationele en relevante ervaring in het werkveld en opereert al geruime tijd op HBO+ of WO werk- en denkniveau. De functie die je binnen de brandweer bekleedt ligt bij voorkeur op schaal 13 niveau. Je hebt inzicht in organisatorische en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan je eigen werkterrein. Je adviesvaardigheden zijn sterk ontwikkeld. Je hebt en onderhoudt een relevant mono- en multidisciplinair netwerk en bent in staat het LOCC daarin te vertegenwoordigen.

Je hebt kennis en aantoonbare ervaring op het gebied van grootschalig multidisciplinair optreden en bent succesvol in informatiemanagement. Verwerven van draagvlak is je op het lijf geschreven. Gezien de aard van de functie zijn de volgende competenties van belang: politiek-bestuurlijke-sensitiviteit, overtuigingskracht, samenwerken, motiveren, organisatie-sensitiviteit, netwerkvaardigheid, besluitvaardigheid, overtuigingskracht en visie.

Arbeidsvoorwaarden

Je huidige rechtspositie is uitgangspunt gedurende de detachering. De functie biedt mogelijkheden voor persoonlijke en functionele ontwikkeling. Fulltime is de functie 36 uur per week. Je wordt vanuit een vast dienstverband tijdelijk geplaatst voor een periode van 3-4 jaar. Het LOCC kent een eigen piketregeling.

Informatie en sollicitatie

Meer informatie over het LOCC: www.nctv.nl/locc. Nadere informatie over de functie bij de heer Piet Aantjes, 06-51341496 / 088-6628000 of p.aantjes@nctv.minvenj.nl.

Kandidaten worden verzocht een gemotiveerde sollicitatiebrief en CV voor 12 februari 2018 te richten aan het hoofd van het LOCC, de heer A.W.G.M. Appels per mail: a.w.g.m.appels@nctv.minvenj.nl.

Bijzonderheden

Wij verzoeken je nadrukkelijk om je belangstelling voor deze detachering vooraf te bespreken met je leidinggevende. Relevant voor jouw management is dat de salariskostenvergoeding van het LOCC is gemaximaliseerd en gebaseerd op het schaalgemiddelde BBRA 13, inclusief vakantietoeslag, einde jaaruitkering en werkgeverslasten.

Wij streven ernaar om de gesprekken te laten plaatsvinden in week 9  en de functie in te vullen per 01 mei 2018.

LOCC
Hoofdstraat 54
3972 LB Driebergen-Rijsenburg
Wij gebruiken cookies