Managementassistente

Het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) draagt namens de Minister van Justitie en Veiligheid zorg voor de behandeling van bijstandsaanvragen en voor de coördinatie op nationaal niveau van de bovenregionale operationele inzet tijdens rampen, calamiteiten en grootschalige evenementen.

Het LOCC maakt deel uit van het Ministerie van JenV, Directoraat-generaal Politie en is beheersmatig ondergebracht en gehuisvest bij de Landelijke Eenheid van de politie te Driebergen. De bemensing van het LOCC wordt gevormd door zeer gemotiveerde en ervaren medewerkers van de diverse operationele diensten (brandweer, politie, GHOR, gemeenten en defensie) die op detacheringbasis tijdelijk geplaatst worden bij het LOCC. De detacheringsduur bedraagt drie tot vier jaar.

Functie

Als managementassistente  maak je deel uit van de sectie Faciliteiten & Ondersteuning. Samen met je collega managementondersteuner fungeer je als eerste aanspreekpunt en vraagbaak voor interne en externe partijen. Je denkt gevraagd en ongevraagd mee met managementvraagstukken en adviseert het hoofd LOCC hierbij. Hierbij ben je je bewust van de rol van het LOCC binnen de nationale crisisbeheersing. Je kent de primaire processen van het LOCC. Tevens heb je inzicht in de functionele omgeving en relevante bestuurlijke relaties van het LOCC.
Je zorgt voor een georganiseerd, overzichtelijk, toegankelijk en prettig functionerend secretariaat. Je organiseert, plant en voert de secretariële en administratieve taken uit die tot het werkveld behoren, waardoor je het hoofd LOCC maximaal ontzorgt. In voorkomende gevallen sluit je aan bij een overleg om te notuleren. Op aanwijzing werk je correspondentie uit en stel je benodigde stukken  op. Daarnaast werk je mee aan het genereren en aanleveren van gegevens voor overzichten ten behoeve van management-informatie (PIOFACH-taken).

Profiel

  • Je beschikt over aantoonbare ervaring op het secretarieel/administratief vlak op mbo niveau.
  • Je hebt affiniteit met grootschalig- en multidisciplinair optreden in crisissituaties en je weet dat het LOCC tijdens een crisissituatie waarbij wordt opgeschaald een beroep op je kan doen.
  • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig in samenwerking en afstemming met collega's en kunt snel schakelen tussen verschillende onderwerpen in een dynamische omgeving.
  • Je maakt graag deel uit van een goed team en draagt bij aan een prettige samenwerking.
  • Gezien de aard van de functie zijn de volgende competenties van belang: klantgerichtheid, planmatig en georganiseerd werken, anticiperend vermogen, integriteit, stressbestendigheid, samenwerken, flexibiliteit en kwaliteitsbewustzijn.

Arbeidsvoorwaarden

De standplaats is Driebergen. Je wordt vanuit een vast dienstverband tijdelijk gedetacheerd voor een periode van 3-4 jaar. Het functieniveau is gelegen op schaal 6 BBRA. Vanwege de detacheringsconstructie blijft je huidige salaris en rechtspositie het uitgangspunt.
De functie biedt mogelijkheden voor persoonlijke en functionele ontwikkeling.
Formatief omvat de functie 36 uur per week.

Informatie en sollicitatie

Meer informatie over het LOCC: www.nctv/locc.nl.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Roland Albertema, hoofd sectie Faciliteiten en Ondersteuning, tel. 06 – 554 969 17 of via e-mail r.a.w.albertema@nctv.minvenj.nl.

Interesse? Reageer dan uiterlijk 1 november 2018 door je gemotiveerde sollicitatie en cv te richten aan het hoofd van het LOCC, de heer ir M.M.F. Dewachter MPM, m.m.f.dewachter@nctv.minvenj.nl.

Bijzonderheden

Wij verzoeken je nadrukkelijk om je belangstelling voor deze detachering vooraf te bespreken met je leidinggevende. Instemming is vereist alvorens te kunnen reageren. Relevant voor jouw management is dat de salariskostenvergoeding van het LOCC is gemaximeerd en gebaseerd op het schaalgemiddelde (BBRA 6) inclusief vakantietoeslag, einde jaaruitkering en werkgeverslasten.

Gezien de taken en samenstelling van het team streeft het LOCC – bij gelijke geschiktheid – naar meer diversiteit.

LOCC
Hoofdstraat 54
3972 LB Driebergen-Rijsenburg
Wij gebruiken cookies