Brandweertaken

Preparatie en nazorg

Onze brandweermensen moeten goed voorbereid hun werk kunnen doen. Daarom hebben we uitgebreide oefen- en trainingsprogramma's, maken we plannen en procedures die ons helpen bij het bestrijden van incidenten, en zorgen we ervoor dat onze voertuigen en ons materiaal in orde zijn. Deze voorbereidingswerkzaamheden noemen we preparatie. Met nazorg bedoelen we wat we doen na afloop van een incident. We evalueren, zodat we een volgende keer nog beter ons werk kunnen doen. Tijdens een inzet zien brandweermensen soms afschuwelijke dingen. Daarom kunnen ze rekenen op psychologische hulp om deze ervaringen te verwerken. We doen dat onder andere door eigen teams van medewerkers, die op verzoek een luisterend oor bieden aan andere collega's.

Nazorg voor slachtoffers door brand wordt verzorgd door de stichting Salvage.

vru_werkplaats_2.jpg

Repressie

Het meest zichtbare deel van ons werk is 'repressie', het bestrijden van brand en het verlenen van hulp aan mens en dier. We doen onder andere de volgende taken:

- redden van mens en dier bij brand
- hulp verlenen bij een verkeersongeluk
- redden van mens of dier te water
- hulp bij storm- en waterschade
- bevrijden van dieren in nood
- takelen en helpen van mensen op hoogte of grote diepte

Om al deze verschillende situaties het hoofd te kunnen bieden, zijn er speciale teams voor de 'specialismen' duiken, hoogteredding, technische hulpverlening, natuurbrandbestrijding en gevaarlijke stoffen.

20170601_140734-1.jpg

Proactie en preventie

We proberen ook risicovolle situaties te voorkomen. Dat doen we door te adviseren in de prilste planningsfases van grote projecten, zoals een nieuwe woonwijk of de aanleg van een weg. Wat is bijvoorbeeld een veilige locatie voor het bouwen van opslag met gevaarlijke stoffen? En hoe zorgen we ervoor dat de hulpdiensten overal snel ter plaatse kunnen zijn? We noemen dit proactie.

Bij preventie gaat het om concrete maatregelen om de kans op brand zo klein mogelijk te houden. Er zijn in Nederland allerlei bouwvoorschriften, waarop de brandweer controleert. Ook adviseren we aan gemeenten of bepaalde vergunningen voor gebouwen of evenementen kunnen worden afgegeven. Denk aan regels over het gebruik van brandveilig materiaal, rookmelders, blusmiddelen en nooduitgangen. Een andere belangrijke taak is het geven van voorlichting over brandveiligheid aan inwoners van onze regio. Een gemiddelde huiskamer staat binnen 3 minuten volledig in brand. Het is daarom van groot belang dat mensen in staat zijn zichzelf en hun omgeving in veiligheid te brengen in die cruciale minuten tot de brandweer aankomt. Lees hier hoe.

vru_bouwinspectie_1-1.jpg

Delen