Veiligheidrisico's

Risico´s in mijn omgeving

De overheid is verplicht om informatie over mogelijke risico's in jouw omgeving te geven. Want het is voor jou van belang om te weten welke risico's dit precies zijn, welke gevaren je zou kunnen lopen en hoe je je daarop kunt voorbereiden.

Kleine kans

De kans dat een grote ramp ook daadwerkelijk plaatsvindt is klein, mede door alle voorzorgsmaatregelen die particuliere organisaties en overheidsinstellingen nemen. Ook is lastig in te schatten hoe groot een gevaar is. Bijvoorbeeld bij vrijkomen van een giftig gas, is de grootte van het probleem afhankelijk van weersomstandigheden. Toch kunnen we als veiligheidsregio wel een inschatting maken van welke risico's het meest aannemelijk zijn en hoe groot de impact is.

Voorbereiden

We hebben het goed voor elkaar in Nederland, maar ook bij ons kan iets gebeuren. Het kan zijn dat de stroom langere tijd uitvalt, dat er geen water uit de kraan komt of dat u tijdelijk uw huis moet verlaten, bijvoorbeeld door explosiegevaar. Het is handig om voorbereid te zijn op dit soort situaties. De hulpdiensten zijn namelijk nooit meteen ter plaatse en kunnen niet altijd iedereen direct helpen. Of je nu alleen woont of een gezin hebt, het is altijd slim om goed voorbereid te zijn op een noodsituatie. Bijvoorbeeld door een noodpakket samen te stellen en je te laten informeren over risico's in je omgeving. Je leest hier meer over op www.denkvooruit.nl.

Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht

Veiligheidsregio Utrecht ligt in een waterrijke provincie met veel verkeersknooppunten. Daarom hebben we een hoger risico hebben op de volgende ramptypen:

  • Transportongevallen (mogelijk met giftige of andere gevaarlijke stoffen).

  • Ziektegolf /pandemie. 

  • Paniek in menigte. 

  • Uitval nutsvoorzieningen. 

Je leest hier meer over in het Risicoprofiel op onze website www.vru.nl.

Risicokaart

Als je wilt weten welke risico´s er in je directe omgeving zijn, dan kun je dit bekijken op www.risicokaart.nl.
Wij gebruiken cookies