Samenwerking

Samenwerking met partners

De veiligheidsregio is een gemeenschappelijke regeling. Dat wil zeggen dat we een samenwerkingsverband zijn van alle 26 gemeenten in onze regio. Het spreekt voor zich dat de gemeenten zeer belangrijk zijn voor ons werk. We streven ernaar een nauwe band te hebben met de college van burgemeesters en wethouders en de gemeenteraden. We werken daarnaast ook samen met:

Ambulancediensten     
Brandweer Nederland
Defensie                     
GGD
GGZ                           
Huisartsen
Ministeries                  
Natuurbeheer
Politie                         
Provincie
Rijkswaterstaat           
SIGMA
Veiligheidsberaad        
Waterschappen
Ziekenhuizen

Je leest meer over onze samenwerking met diverse organisaties op onze website www.vru.nl

We werken ook met jou samen!

Een gemiddelde huiskamer staat binnen 3 tot 4 minuten geheel in brand. Het is daarom van groot belang dat mensen in staat zijn zichzelf in hun omgeving in veiligheid te brengen in die cruciale minuten voordat de brandweer aankomt. Wees voorbereid op brand, zo zorgen we er samen voor dat de regio veilig blijft. Lees hier hoe.

Samenwerking partners

Contact

Bezoekadres
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht

Postadres
Postbus 3154, 3502 GD Utrecht

T 088 878 1000
E info@vru.nl
WhatsApp voor vragen over brandveiligheid in/om huis 06 12 95 85 99

Volg ons!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram

Delen