Organisatiestructuur

 

Veiligheidsregio Utrecht


De brandweer in de regio Utrecht maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Utrecht. De Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van de 26 gemeenten in de regio Utrecht op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Er werken ongeveer 2400 medewerkers, waarvan ongeveer 80% zich bezig houdt met brandweerzorg. Bijvoorbeeld in de uitrukdienst, maar ook in op de meldkamer en in allerlei ondersteunde functies. Het grootste deel van onze medewerkers bestaat uit vrijwillige brandweermensen, die naast hun reguliere baan dag en nacht beschikbaar zijn om uit te rukken als nood aan de man is. Voor meer informatie, zie brandweertaken.

 

organisatiestructuur.jpg

Meer dan alleen brandweer


Veiligheidsregio Utrecht voert meer dan alleen brandweertaken uit. We leveren een belangrijke bijdrage aan het multidisciplinaire beleid gericht op het voorkomen en beperken van risico's. Ook hebben we taken op het gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening (GHOR) en gemeentelijke crisisbeheersing. We zijn de spil in een groot netwerk van partners op het gebied van fysieke veiligheid. Voor meer informatie over het bestuur en de directie van Veiligheidsregio Utrecht, de taken, de ondersteunende afdelingen of medezeggenschap, zie onze website www.vru.nl.

Wij gebruiken cookies