Senior Adviseur Crisisbeheersing

Het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) biedt je een unieke kans om ervaring op te doen op bovenregionaal, nationaal en internationaal niveau.

Senior Adviseur Crisisbeheersing voor de sectie Planvorming en Advisering
(Betreft een detachering voor een periode van 3 à 4 jaar)

Het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum is een door de operationele kolommen (politie, brandweer, GHOR, defensie en bevolkingszorg) bemenste organisatie die haar taken uitvoert bij (de voorbereiding op) dreigende en acute incidenten, crises en grootschalige evenementen op bovenregionaal, nationaal en internationaal niveau. Het LOCC ‘verbindt’ en ‘ondersteunt’ door een brug te slaan tussen de operationele diensten en het nationale niveau én tussen de operationele diensten uit de functionele keten.

Het LOCC maakt deel uit van het ministerie van Justitie en Veiligheid (Directie Politie & Veiligheidsregio’s) en is samen met diverse andere crisesorganisaties gehuisvest in Zeist. Het LOCC bestaat uit drie secties: de sectie Informatie, Bijstand en Operaties (IBO), de sectie Planvorming en Advisering (P&A) en de sectie Faciliteiten en Ondersteuning (F&O).

Je functie

Als senior adviseur maak je deel uit van de sectie Planvorming en Advisering (P&A). De Sectie P&A heeft tot doel het leveren van een bijdrage aan de optimalisering van de crisisbeheersing op nationaal niveau door mee te werken aan bovenregionale en nationale planvorming en voorbereidende besluitvorming of advisering. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met afdelingen binnen J&V, maar ook met ministeries als IenW, EZ en BZ, BZK en met de operationele partners als Veiligheidsregio’s , Brandweer, Defensie, Gemeente (Bevolkingszorg), GHOR, Politie en vitale partijen. Als senior adviseur crisisbeheersing adviseer je nationale en regionale crisisbeheersingsorganisaties bij (inter-) nationale crises, rampen, incidenten en grootschalige evenementen. Je stuurt, bewaakt, verbindt en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van nationale respons- en crisisplannen, op basis van nationale en internationale crisisscenario’s, waarbij rekening gehouden wordt met onderlinge belangentegenstellingen van de betrokken overheden, vitale sectoren, instellingen en bedrijven. Piket maakt deel uit van je functie.

Het LOCC is volop in beweging

Het LOCC is opgericht in 2005; in de afgelopen 15 jaar is de wereld van crisisbeheersing veranderd. Ook tijdens recente crises en uit relevante onderzoeken en rapporten is gebleken dat het veld van crisisbeheersing in beweging is. Het LOCC staat niet stil en zet vol in op doorontwikkeling, in afstemming met wat de diverse spelers in de wereld van crisisbeheersing nodig hebben. Het LOCC zal de komende jaren een transitie ondergaan. Als je bij ons komt werken zal je met deze verandering te maken krijgen en er vanuit je functie mede vorm aan geven.

Je profiel

Je bent werkzaam in het werkveld van crisisbeheersing en hebt ruime ervaring en affiniteit met advisering rondom crisisbeheersing. Je beschikt over ruime operationele ervaring. Je functioneert op HBO+ of WO werk- en denkniveau. Je bent een procesgerichte professional met inzicht in organisatorische en vakinhoudelijke samenhangen in brede zin. Je adviesvaardigheden zijn sterk ontwikkeld. Je hebt en onderhoudt een relevant multidisciplinair netwerk en bent in staat het LOCC daarin te vertegenwoordigen.

Gezien de aard van de functie zijn de volgende competenties van belang: bestuurs-sensitiviteit, verbinder, organisatiesensitiviteit, netwerkvaardigheid, innovatief handelen, omgevingsbewustzijn, besluitvaardigheid, flexibiliteit en overtuigingskracht.

Wij bieden

Je huidige rechtspositie is het uitgangspunt gedurende de detachering. De functie biedt mogelijkheden voor persoonlijke en functionele ontwikkeling. De functie is fulltime, 36 uur per week. Je wordt vanuit een vast dienstverband gedetacheerd voor een periode van 3 jaar, met een optie om dit te verlengen tot maximaal 4 jaar. Het LOCC volgt de piketregeling van de rijksoverheid.

Informatie en sollicitatie

Meer informatie over het LOCC vind je op onze website. Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Tineke Tenten, sectiehoofd P&A (06 – 15961993 of c.c.c.tenten@minjenv.nl).

Je gemotiveerde sollicitatie en CV ontvangen wij graag voor 6 maart 2021. Je brief kun je richten aan het hoofd LOCC, de heer ir. M.M.F Dewachter en verzenden naar: locc-secretariaat@minjenv.nl.

Bijzonderheden

Wij verzoeken je nadrukkelijk om je belangstelling voor deze detachering vooraf te bespreken met je leidinggevende, zodat vooraf ingestemd is met de eventuele detachering. Relevant voor jouw management is dat de salariskostenvergoeding vanuit het LOCC is gemaximaliseerd (lumpsum) en gebaseerd op het schaalgemiddelde BBRA 11 (€ 85.000, - inclusief reiskosten, piket, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, werkgeverslasten en Btw (indien van toepassing)).

Gezien de taken en samenstelling van het team streeft het LOCC – bij gelijke geschiktheid – naar meer diversiteit. Wij streven er naar de gesprekken te laten plaatsvinden op 18 maart. Streven is om de functie zo spoedig mogelijk te vullen.

LOCC
Hoofdstraat 54
3972 LB Driebergen-Rijsenburg

Delen