Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Word Senior Adviseur Bedrijfsvoering bij het LOCC
Draag bij aan een multidisciplinaire aanpak bij operationele crisisbeheersing

Deze vacature betreft een detachering voor een periode van 3-4 jaar.

Het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) is een door Politie, Brandweer, GHOR, Defensie, Rijksoverheid en Gemeenten bemenste organisatie die 24/7 haar operationele taken uitvoert bij dreigende en acute incidenten, rampen, crises en grootschalige evenementen. Je kunt alleen solliciteren indien je werkzaam bent bij een van deze organisaties.

Het LOCC maakt deel uit van het Ministerie van JenV, het Directoraat Generaal Politie en Veiligheidsregio’s en is beheersmatig ondergebracht en gehuisvest bij de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie in Driebergen. Het LOCC kent naast het Hoofd LOCC de sectie Informatie, Bijstand en Operatiën (IBO), de sectie Planvorming en Advisering (P&A) en de sectie Faciliteiten en Ondersteuning (F&O).

Als senior adviseur bedrijfsvoering maak je deel uit van de sectie F&O. De sectie F&O heeft tot doel het adviseren en ondersteunen van het managementteam en het verrichten van administratieve taken op het gebied van bedrijfsvoering (PIOFACH). Daarnaast zijn de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van OTO bij deze sectie belegd alsmede de taken op het internationale gebied als National Training Coördinator van de Europese Civiele Bescherming. De sectie F&O bestaat naast een sectiehoofd uit vier medewerkers waaronder twee managementondersteuners, een senior adviseur bedrijfsvoering en een senior adviseur OTO. Het sectiehoofd F&O is tevens plaatsvervangend Hoofd LOCC.

Je functie

Als senior adviseur ben je de specialist op je vakgebied: bedrijfsvoeringsproducten en -processen. Je adviseert en ondersteunt het management met betrekking tot de beleids-, beheer- en ontwikkelvraagstukken, stelt bijbehorende plannen op en begeleidt bij de implementatie en uitvoering daarvan. Je bent belast met de uitvoering van een efficiënte bedrijfsvoering van het LOCC en de kwaliteitsborging hiervan. Hierbij hoort ook het borgen van kennis en het vastleggen van procedures in het Handboek LOCC.

Je bouwt en onderhoudt een klant- en relatienetwerk en stemt hiermee af over bedrijfsvoering producten, -beleid en –processen. Tevens treedt je op als secretaris van het managementteam.

Van jou wordt een belangrijke bijdrage verwacht aan het verzorgen van informatiemanagement en het borgen van een goed werkende ict ondersteuning. Hierbij is kennis van Microsoft Exel van grote waarde i.v.m. managementrapportages en het samenstellen van het bestedingsplan. Je hebt affiniteit met databases. Het LOCC maakt namelijk gebruik van een Customer Relation Management systeem (CRM).

Je draait als lid van het LOCC mee in een piketsysteem (frequentie gemiddeld eens per vier weken een week) waarbij je in bijzondere gevallen beschikbaar en inzetbaar wordt om in teamverband in het geval van opschaling te kunnen optreden in de rol van adviseur F&O.

Je profiel

Je hebt affiniteit met grootschalig- en multidisciplinair optreden. Je beschikt over ruime en relevante ervaring in het werkveld en opereert al geruime tijd op HBO+ of WO werk- en denkniveau. De functie die je binnen je eigen kolom bekleedt ligt bij voorkeur op schaal 11 niveau. Je hebt inzicht in organisatorische en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan je eigen werkterrein. Je adviesvaardigheden zijn sterk ontwikkeld. Je hebt en onderhoudt een relevant multidisciplinair netwerk en bent in staat het LOCC daarin te vertegenwoordigen.

Verwerven van draagvlak is je op het lijf geschreven. Gezien de aard van de functie zijn de volgende competenties van belang: analyserend vermogen, overtuigingskracht, organisatiesensitiviteit, netwerkvaardigheid, plannen en organiseren, omgevingsbewustzijn, klantgerichtheid, creativiteit, kwaliteitsbewustzijn, visie en vakkennis.

Arbeidsvoorwaarden

Je huidige rechtspositie is uitgangspunt gedurende de detachering. De functie biedt mogelijkheden voor persoonlijke en functionele ontwikkeling. Het betreft een fulltime functie voor 36 uur per week. Je wordt vanuit een vast dienstverband tijdelijk geplaatst voor een periode van 3-4 jaar. Het LOCC kent een eigen piketregeling.

Informatie en sollicitatie

Meer informatie over het LOCC: www.nctv.nl/locc . Nadere informatie over de functie bij Roland Albertema, 06-55496917 / 088-6628000 of R.A.W.Albertema@nctv.minvenj.nl. Kandidaten worden verzocht een gemotiveerde sollicitatiebrief en CV voor 11 maart 2019 per mail te richten aan het hoofd van het LOCC, de heer M.M.F. Dewachter: m.m.f.dewachter@nctv.minvenj.nl

Bijzonderheden

Wij verzoeken je nadrukkelijk om je belangstelling voor deze detachering vooraf te bespreken met je leidinggevende. Relevant voor jouw management is dat de salariskostenvergoeding van het LOCC is gemaximaliseerd en gebaseerd op het schaalgemiddelde BBRA 11, inclusief vakantietoeslag, einde jaaruitkering en werkgeverslasten.

Wij streven ernaar om de gesprekken te laten plaatsvinden in week 11 en de functie in te vullen per 1 april 2019.

LOCC
Hoofdstraat 54
3972 LB Driebergen-Rijsenburg

Delen