Sectiehoofd en kolomvertegenwoordiger Planvorming en Advisering

Ben je werkzaam in de crisisbeheersing en ben je er aan toe om eens over de grenzen van je eigen (GHOR/GGD) organisatie of Veiligheidsregio heen te kijken?

Dan biedt het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) je een unieke kans om ervaring op te doen op bovenregionaal, nationaal en internationale niveau.

Het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum is een door de operationele veiligheidskolommen (politie, brandweer, GHOR, defensie en bevolkingszorg) bemenste organisatie die haar taken uitvoert bij (de voorbereiding op) dreigende en acute incidenten, crises en grootschalige evenementen op bovenregionaal, nationaal en internationaal niveau. Het LOCC ‘verbindt’ en ‘ondersteunt’ door een brug te slaan tussen de operationele diensten en het nationale niveau én tussen de operationele diensten uit de functionele keten.

Het LOCC maakt deel uit van het ministerie van Justitie en Veiligheid (Directie Veiligheidsregio’s en Crisisbeheersing), is gehuisvest in Driebergen bij de Landelijke Eenheid van de Politie. Het LOCC bestaat uit het Hoofd LOCC en drie secties: de sectie Informatie, Bijstand en Operaties (IBO), de sectie Planvorming en Advisering (P&A) en de sectie Faciliteiten en Ondersteuning (F&O).

Je functie

Als sectiehoofd geef je leiding aan de sectie P&A. Als lid van het Sectiehoofden overleg en Kolomvertegenwoordigers overleg ben je mede verantwoordelijk voor de visie- en strategievorming als onderdeel van de integrale doelstelling van het LOCC op het gebied van crisisbeheersing en ben je belast met een aantal LOCC-brede portefeuilles. De Sectie P&A heeft tot doel het in de “koude fase” leveren van een bijdrage aan de optimalisering van de crisisbeheersing op nationaal niveau door mee te werken aan de bovenregionale en nationale planvorming / voorbereidende besluitvorming of advisering. De sectie doet dat in nauwe samenwerking met de afdelingen binnen J&V, maar ook met ministeries als IenW, EZ en BZ, BZK. Daarnaast is er veel contact met de operationele partners als Veiligheidsregio, Brandweer, Defensie, Gemeente (Bevolkingszorg), GHOR en Politie, vitale partijen. Onder de reguliere omstandigheden werkt de sectie daarom basisscenario’s uit waarbij inzicht wordt verkregen in de consequenties van het verdelen van schaarste en/of ontsluiten van kennis hierover (planvorming).

Als kolomvertegenwoordiger volg je nauwgezet de ontwikkelingen in de “witte keten”, en stemt deze af binnen de arena van de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook stem je dit af met de bij het LOCC gedetacheerden van je eigen kolom. Je adviseert nationale en regionale crisisbeheersingsorganisaties bij (inter-) nationale crises, rampen, incidenten en grootschalige evenementen. Je stuurt, bewaakt en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van nationale respons- en crisisplannen, op basis van nationale en internationale crisisscenario’s, waarbij rekening gehouden wordt met onderlinge belangentegenstellingen van de betrokken overheden, vitale sectoren, instellingen en bedrijven.

In geval van opschaling van het LOCC moet je kunnen optreden als operationeel leider.

Je profiel

Je bent bij voorkeur een GHOR functionaris en hebt ervaring en affiniteit met grootschalig- en multidisciplinair optreden. Je beschikt over ruime operationele en relevante ervaring in het GHOR-veld en opereert al geruime tijd op HBO+ of WO werk- en denkniveau. De functie die je binnen de huidige organisatie bekleedt ligt bij voorkeur op schaal 12 / 13 niveau. Je hebt inzicht in organisatorische en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan je eigen werkterrein. Je adviesvaardigheden zijn sterk ontwikkeld. Je hebt en onderhoudt een relevant mono- en multidisciplinair netwerk en bent in staat het LOCC daarin te vertegenwoordigen.

Je hebt kennis en aantoonbare ervaring op het gebied van grootschalig multidisciplinair optreden en bent succesvol in informatiemanagement. Verwerven van draagvlak is je op het lijf geschreven. Je hebt kennis en ervaring met netcentrisch werken en LCMS en je hebt een relevant netwerk gericht op informatiemanagement. Gezien de aard van de functie zijn de volgende competenties van belang: bestuurs-sensitiviteit, samenbindend leiderschap, ontwikkelen medewerkers, organisatiesensitiviteit, net-werkvaardigheid, organisatiegericht aansturen, innovatief handelen, omgevingsbewustzijn, besluitvaardigheid, overtuigingskracht en visie.

Wij bieden

Je huidige rechtspositie is het uitgangspunt gedurende de detachering. De functie biedt mogelijkheden voor persoonlijke en functionele ontwikkeling. De functie is fulltime, 36 uur per week. Je wordt vanuit een vast dienstverband gedetacheerd voor een periode van 3-4 jaar. Het LOCC volgt de piketregeling van de rijksoverheid.

Informatie en sollicitatie

Meer informatie over het LOCC: website van het LOCC.

Nadere informatie over de functie bij: Kiki Capello, sectiehoofd P&A: 06-15961993 of k.j.capello@minjenv.nl. Je gemotiveerde sollicitatie en CV ontvangen wij graag voor 28 februari 2020. Je brief kun je richten aan het hoofd LOCC, de heer, ir. M.M.F Dewachter: m.m.f.dewachter@minjenv.nl

Bijzonderheden

Wij verzoeken je nadrukkelijk om je belangstelling voor deze detachering vooraf te bespreken met je leidinggevende, zodat vooraf ingestemd is met de eventuele detachering. Relevant voor jouw management is dat de salariskostenvergoeding vanuit het LOCC is gemaximaliseerd (lumpsum) en gebaseerd op het schaalgemiddelde (BBRA 13) inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en werkgeverslasten.

Gezien de taken en samenstelling van het team streeft het LOCC – bij gelijke geschiktheid – naar meer diversiteit.

Wij streven er naar de gesprekken te laten plaatsvinden in week 10.

Wij willen de functie invullen per 16 maart 2020.

LOCC
Hoofdstraat 54
3972 LB Driebergen-Rijsenburg

Delen